Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

İSG-KATİP 13.09.2018 OSGB'lerin Dikkatine!

6331 Sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir” hükmü gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması Bakanlığımızca yürütülmektedir

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturan ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Çalışanların eğitimine ilişkin veriler sahadan alınmaya başlanmış olup mevcut durumda  Bakanlığımızca tescil edilen entegratör firmalar aracılığı ile veriler alınmaya başlanmıştır.

2018 yılı içinde ilgili yönetmelik kapsamında verilmiş olan eğitimlerin yıl sonundan önce İBYS üzerinden aktarılması zarureti nedeniyle veri girişlerinin işyerleri tarafından entegratör sistemler üzerinden girilmesi önem arz etmektedir.

Mağduriyet yaşamamanız adına 2018/1 Sayılı Bakanlığımız Dış Genelgesi ile birlikte vermekte olduğunuz hizmetler çerçevesinde üretilen verilerin İBYS üzerinden gönderimi yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Görev aldığınız işyerinde vermiş olduğunuz çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin verilerin düzenli olarak elektronik ortamda bildirilmesi adına gerekli çalışmalarınızı tamamlamanızı önemle rica ederiz.

İSG-KATİP 13.09.2018 OSGB'lerin Dikkatine!