NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 • Sağlık Bakanlığı tarafından USS veri paketi olarak eklenen "Hemoglobinopati tarama sonucu" işlemlerinin girilebileceği ekran hazırlandı.
  Evlilik tahlili eklenen kişilerde (hpl) tahlil sonuçları alındığı zaman; ilgili muayene, USS’ye Veri Gönder ekranında Hemoglobinopati tarama sonucu girilmesi için bekleniyor” açıklamasıyla Güncellenecek şekilde bekler. Bu muayene için gönder seçeneğinde, aşağıdaki ekran açılarak, gerekli bilgilerin girilmesi istenir ve sonrasında gönderim tamamlanır.

 

 

 • Bebek Bildirimi'ndeki, Yazdır butonunun alt kısmına "Doğum Beyan Tutanağı" eklendi.

 

 

 

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler kısmına "Bebek / Çocuk Analizleri" seçeneği eklendi.
  Bu bölümdeki mevcut analizler kategorilere göre tekrar düzenlendi.

 

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Bebek / Çocuk Analizleri alt kısmına "Otizm Değerlendirmesi Yapılmayanlar" analizi eklenerek 18-36 ay arası otizm değerlendirmesi yapılmayan çocukların listelenebilmesi sağlandı.

 

 

 • Bulaşıcı hastalıklar için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tanı listesi yenilendi.
 • Obezite izlemde 15 yaş üzerindeki kişiler için Bel ve Kalça Çevresi zorunluluğu kaldırıldı.

 

Normal reçete ile verilmesi gereken İzlemeye Tabi İlaçlar, hekimler tarafından reçete edilmekte ve eczanelerce karşılanan reçetelere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmaktaydı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre; Normal reçete ile verilmesi gereken İzlemeye Tâbi İlaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacı ile 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren hekimlerin bu ilaçları ve reçeteleri Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları ve Medula Sistemine göndermeleri gerekmektedir.

Bu durum için; reçete edilmeye çalışılan ilaç, eğer Renkli Reçete ile verilmesi gereken bir ilaç ya da İzlemeye Tâbi İlaç ise, bir onay alınarak ilgili sisteme yönlendirme yapılması sağlandı.

1.0.4.88

 

Çalışma Defteri'ndeki Muayene Türü seçeneklerine yeni eklemeler yapıldı.

1.0.4.88

 

İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Kanser Tarama Serviks Hedef Liste ve Kanser Tarama Meme Hedef Liste analizlerinde; sonucu alındıktan sonra, Kanser Tarama işlemi açılmadan sayfanın kapatılmasının ya da farklı bir analizin çalıştırılması istenildiği durumlarda, sorgulanan sonuçların kaybolmaması yani tekrar sorgulamaya ihtiyaç olmaması için uyarı verilmesi sağlandı.

NOT : İlgili sonuçlar öğrenildikten sonra, istenirse Yazdır > Excel'e Aktar seçeneği ile doküman olarak da kaydedilebilir.

1.0.4.88

 

İstatistik > Uygulama ve İşlem Analizi > Koruyucu Sağlık Hizmetleri Analizi > Okul Çağı / Gençlik Sağlığı Detay Analizi'ndeki kriterlere, BKİ seçenekleri de eklendi.

1.0.4.88

 

Erişkin Aşı Takvimi ekranında; yapılacak olan aşı işlemine sağ tıklandığında açılan menüye, hastaya istenilen tarihe randevu verilebilmesi ve verilen randevunun iptal edilebilmesi için seçenek eklendi.

1.0.4.88

 

Sağlık Bakanlığı'nın 67523305-702-.99 sayı İnfluenza Hızlı Antijen Testi Web Servisi konulu yazısına istinaden;
Mua
yene girişlerinde aşağıdaki tanılardan herhangi biri seçildiğinde İnfluenza Hızlı Antijen Test sonucunun Negatif/Pozitif şekilde sonucunun girilebileceği alan eklenerek sonucun ilgili web servise gönderilmesi sağlanmıştır.

TANI KODLARI
J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte influenza virüsü belirlenmiş

J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş

J10.8 İnfluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş

J11.0 İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş

J11.1 İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş

J11.8 İnfluenza; diğer manifestasyonlarla, virüsü belirlenmemiş

Muayene girişlerinde J10-J11 tanı girişlerinde yapılan Hızlı Antijen Testlerine ait analizlerin alınması için İstatistik/Özel Tanımlı Analizler/Muayene Analizleri/İnfluenza Tespit Analizi Raporu analizi eklenmiştir.

Yetişkinlere ve Bebek/Çocuk Aşı Takvimi dışında yapılan aşıların USS’den sorgulanması ile ilgili servis Sağlık Bakanlığı tarafından açılmış olup ilgili aşıların sorgulanması için programda düzenlemeler yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından gebe İzlem veri setinde girilen Gestasyonel Diyabet Taraması zorunluluğu tüm izlemlerde kaldırılmış olup daha önce olduğu gibi çoklu giriş şeklinde gönderilecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır

Okul Çağı /Gençlik Sağlığı İzlem Detay sekmesindeki Değerlendirme Bilgilerinin başlığına tıklayarak önceki Değerlendirme bilgilerin mevcut değerlendirmeye kaydedilebilmesi sağlandı.

Evlilik Öncesi Onam Formunda düzenlemeler yapıldı.

Otizm değerlendirme sorularında ve Otizm Değerlendirme raporunda düzenlemeler yapıldı.

Bebek/Çocuk izlem girişinde gelen izlem detaylarına ait uyarılar listesine 18-36 ay Bebek/Çocuklarda Otizm Değerlendirmesi yapılmamışsa uyarı olarak çıkması sağlanmıştır.

Performans İtiraz Formunda düzenlemeler yapıldı.

İstatistik/AÇSAP Formları/Riskli Gebe-Lohusa İzlem İcmal Formunda düzenlemeler yapıldı.

Diyarbakır laboratuvar firması değişikliğine istinaden güncelleme yapılmıştır.

Balıkesir (Merkez-Karesi-Altıeylül) ilçelerinde laboratuvar firması değişikliğine istinaden güncelleme yapılmıştır.

 • Sağlık Bakanlığı tarafından Gebe Bildirim ve Gebe İzlem veri setlerinde yapılan değişikliklere istinaden ilgili veri setlerinde zorunluluk alanlarında güncellemeler yapılmıştır.
 • İstatistik \ Özel Tanımlı Analizler \ Hasta Analizleri \ Kanser Tarama Meme Hedef Liste analizine HPV analizinde olduğu gibi toplu olarak Mamografi sonuçlarının sorgulanması ve sonucu gelen hastalara toplu kanser tarama açılması ile ilgili seçenekler eklenmiştir.

 

 

 • Sevk muayenelerindeki sevk sonuç giriş ekranındaki Karar / Öneri kısmına uzman hekim tarafından yapılan muayenesi sonucunun seçilebileceği alan eklenmiştir. Özellikle Bebek / Çocuklarda Gelişimsel Kalça Displazisi ve Görme taraması için sevk edilen Bebek / Çocukların sevk sonuçlarının buradan girilerek ilgili formlara yansıtılması sağlanmıştır.

 

 

 

 • Özel Tanımlı Analizler \ Muayene Analizleri \ Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Durumu analizi eklenmiştir.
 • Mardin ili için Aile Hekimi değiştirme dilekçesi yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın 06.02.2018 tarihli, 75730711 sayılı ve "e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında" konulu yazısına istinaden, hasta bilgi paneline de e-Nabız linki eklendi.

 

Bebek / Çocuk izlemlerdeki Beslenme Bilgileri kısmına, Emzirme Öyküsü Formu ve Emzirme Gözlem Formu sorularının cevaplanabilmesi ve formların yazdırılabilmesi için link eklendi.

 

1.0.4.85

 

Kanser Taramalardaki Eğitim kısmında, Kanser içerikli eğitim konularının girilmesi durumunda; İstatistik Formları / Kanser Formları / Kanser Tarama Bilgi Formundaki Sağlık Müdürlüğü Eğitim Faaliyetleri / Diğer alanına sayı olarak yansıtılması sağlandı.

 

1.0.4.85

1.0.4.85

 

Gebe Sonlandırma bölümünden alınabilen Doğum Raporunun sağ üst kısmına tarih bilgisinin yazdırılması sağlandı.

Sertifikalarımız