NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 • Sağlık Bakanlığı tarafından Gebe Bildirim ve Gebe İzlem veri setlerinde yapılan değişikliklere istinaden ilgili veri setlerinde zorunluluk alanlarında güncellemeler yapılmıştır.
 • İstatistik \ Özel Tanımlı Analizler \ Hasta Analizleri \ Kanser Tarama Meme Hedef Liste analizine HPV analizinde olduğu gibi toplu olarak Mamografi sonuçlarının sorgulanması ve sonucu gelen hastalara toplu kanser tarama açılması ile ilgili seçenekler eklenmiştir.

 

 

 • Sevk muayenelerindeki sevk sonuç giriş ekranındaki Karar / Öneri kısmına uzman hekim tarafından yapılan muayenesi sonucunun seçilebileceği alan eklenmiştir. Özellikle Bebek / Çocuklarda Gelişimsel Kalça Displazisi ve Görme taraması için sevk edilen Bebek / Çocukların sevk sonuçlarının buradan girilerek ilgili formlara yansıtılması sağlanmıştır.

 

 

 

 • Özel Tanımlı Analizler \ Muayene Analizleri \ Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Durumu analizi eklenmiştir.
 • Mardin ili için Aile Hekimi değiştirme dilekçesi yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın 06.02.2018 tarihli, 75730711 sayılı ve "e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında" konulu yazısına istinaden, hasta bilgi paneline de e-Nabız linki eklendi.

 

Bebek / Çocuk izlemlerdeki Beslenme Bilgileri kısmına, Emzirme Öyküsü Formu ve Emzirme Gözlem Formu sorularının cevaplanabilmesi ve formların yazdırılabilmesi için link eklendi.

 

1.0.4.85

 

Kanser Taramalardaki Eğitim kısmında, Kanser içerikli eğitim konularının girilmesi durumunda; İstatistik Formları / Kanser Formları / Kanser Tarama Bilgi Formundaki Sağlık Müdürlüğü Eğitim Faaliyetleri / Diğer alanına sayı olarak yansıtılması sağlandı.

 

1.0.4.85

1.0.4.85

 

Gebe Sonlandırma bölümünden alınabilen Doğum Raporunun sağ üst kısmına tarih bilgisinin yazdırılması sağlandı.

 • Bebek / Çocuk izlemlerde Psikososyal kısmına Otizm Değerlendirme girişi yapılması için link eklendi. Özel Tanımlı Analizler / Muayene Analizleri'ne Otizm Değerlendirmesi Yapılanlar analizi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

 

 • Bebek / Çocuk izlemlerde Psikososyal kısmında yapılan Otizm Değerlendirmesinde; en az 6 adet otistik spektrum bozukluğu tespit edilmesi durumunda, onay alınarak sevk içeren muayene kaydının oluşturulması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

 

 • Muayenede girilen farklı branşlara ait sevk girişlerinde, aynı gerekçeye sahip sevk branşlarının tek konsültasyon talep formunda çıkarılması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.84

 

 • Özel Tanımlı Analizler / Muayene Analizlerine, Bebek / Çocuk Takvim Aşıları Detay Analizi eklenerek, iki tarih arasında yapılan takvim aşıları detaylı analizinin alınması sağlandı.
 • Özel Tanımlı Analizler / Muayene Analizlerinde bulunan Hızlı Antijen Testi Analizinde düzenlemeler yapıldı.
 • Kanser Tarama Bilgi Formu yeniden düzenlendi.

 

 • Tanımlar > Ayarlar > Ortak Hasta Kabul ve Hasta Çağırma Sistemi Ayarları'na Randevulu Hastaların Bekleyen Hasta Listesinde Görünme Zamanı  eklenerek; MRS'den randevu alan hastaların, Çalışma Defteri ve Dış Monitördeki Bekleyen Listesine ne zaman yansıyacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

 

 

 • Lohusa izlem bilgilerindeki Postpartum Depresyon için girilen Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği bilgilerinin, form olarak yazdırılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

 

 • Öğrenci Muayene / İzlem Bildirim Formu'nda; İzlem Detay kısmında girilen ‘İzlem Değerlendirme Bilgileri’nin (işitme, görme, gelişimsel değerlendirme, vb.), Okul / Öğretmen Bilgilendirme Notu kısmına yazdırılması için onay alınması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

 

 • Uzman hekimlerimizin vermiş olduğu İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporu’na, dozsuz etken madde eklenebilmesine izin verilmiştir. Ayrıca Çalışma Defteri ekranına, e-Reçete Gönderimi gibi e-Rapor Gönderimi için link eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.83

 

 • Trabzon ili için Aile Hekimi değiştirme dilekçesi yeniden düzenlendi.
 • Kastamonu ili için Aile Hekimi değiştirme dilekçesi yeniden düzenlendi.

 

 • Gebe izlemlerde, Detay kısmına Gebelik Bilgilendirme ve Danışmanlık bilgilerinin girişi yapılabilmesi için alan eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

 

 • Gebe izlemlerde, Detay kısmında bulunan Riske Yönelik Yapılan Uygulama girişi; İzlem bölümündeki Gebelikte Risk Faktörlerinin risk menüsü altına alındı. 

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

 

 

 • Hasta Çağırma Monitörü ayarlarına, Hasta Soyadı Tam Görünsün seçeneği eklendi. Bu seçenek Hayır yapıldığında; dış monitördeki bekleyen listesi ve içerideki hasta bilgisinde, hasta soyadının sadece baş harfi görünecektir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

 

 • Tanımlar > Ayarlar > Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları seçeneklerine, Okul Çağı / Gençlik İzlem Alt Yaş Sınırı eklenerek; üst yaş (24) sınırı değişmemesi kaydıyla alt yaş sınırının 3 ile 10 arasında belirlenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

 

 • İstatistik Formları > AÇSAP Formlarında bulunan Riskli Gebelik formlarında, "Sadece yüksek riskli olarak belirlenen gebelikler için hazırlansın mı?" onayı eklendi. Evet seçildiğinde, sadece Yüksek riskli gebelikler için formun yazdırılması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.82

 

 

Sertifikalarımız