NBYS İSG OSGB, İşyeri Hekimliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Genel Özellikler

 • Hastanın aile bilgileri takip edilebilir.
 • İşe Giriş Muayenesi
 • Periyodik Muayene
 • İş Kazası Muayenesi
 • Acil Müdahale
 • Poliklinik Muayenesi
 • Odio Takip
 • RPT Muayenesi
 • Heyet Raporları Takibi
 • İşe Dönüş Muayenesi
 • Danışman Hekimlik
 • Yapılan İşlerin Takibi (Enjeksiyon,Pansuman,Tansiyon Ölçümü v.b.)
 • Aşı Takibi
 • Periyodik (Hepatit, Tetanoz v.b.) ve genel (grip v.b) aşıların takibi
 • Otomatik periyot takibi ile aşıların hatırlatılması
 • Hastanın nüfus bilgileri takip edilebilir
 • Hastanın tüm gelişleri ve işlemleri tek bir ekranda özet olarak görülebilir.
 • Hasta için her gelişte kullanılmış olan malzeme bilgileri takip edilebilir.
 • Hastanın tıbbi öyküsü takip edilebilir.
 • Hastaya yapılmış olan Laboratuvar tetkiklerin takibi yapılabilir.
 • Hastaya yapılan muayene bilgileri girilip bu muayene bilgilerin rapor çıktıları alınabilir.
 • Sık kullanılan ilaç bilgileri tanımlanarak aranan ilaçlara daha hızlı erişim sağlanabilir.
 • Odyometre ölçüm bilgileri girilerek bilgisayar ortamında otomatik çizim yapılabilir. Yapılan bu çizimin bilgisayar çıktısı alınabilir.
 • Hastaya istirahat, hastalık, sevk gibi farklı raporlar yazılabilir.
 • Birden fazla doktor tanımı yapılarak bu doktorlar için ayrı ayrı protokol defteri takibi yapılabilir. 
 • Birden fazla kurumun işçi bilgilerinin takibi yapılabilir.
 • Birden fazla doktorun muayene bilgileri girilebilir. Her doktor için ayrı protokol defteri takibi yapılabilir.
 • Türkçe ICD 10 tanı kodlarını içerir.

 

 • PERSONEL KAYIT

Bu modül hastanın gelişi sırasında kimlik kayıt ve kabulünün yapılmasını, gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.

Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri  ( adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyeti, adres ve telefonu, e-posta, adresi, fotoğrafı, kurumu...), hastanın T.C. kimlik numarasına bağlı olarak tutulur.

Hastanın kaydı,  ilk gelişinde bir kez yapılır, sonraki gelişleri T.C. Kimlik Numarası üzerinden izlenebilir, yeniden kayıt yapılması engellenir.  Yapılan değişikler izlenebilir. İnternet kamera veya dijital fotoğraf makinesiyle hastanın fotoğrafı kaydedilebilir yada var olan resim dosyası yüklenebilir.

Hastanın soygeçmiş bilgileri ile ailesindeki hastalıklar hakkında bilgi alınır. 

Hastaya birden fazla açıklama gireblir. Bu açıklamalar hekime özel olarak kalır.

 

 • HEKİM ÇALIŞMA DEFTERİ

Hekimlerin alışık oldukları protokol defterini aratmayan yapıya sahiptir. Zengin muayene seçenekleri 

 • İşe Giriş Muayenesi
 • Periyodik Muayene
 • İş Kazası Muayenesi
 • Kontrol Muayenesi
 • Normal Muayene
 • Odioyolik inceleme
 • Göz Muayenesi
 • İşe Dönüş Muayenesi
 • Danışman Hekimlik (izlem takipleri) mevcuttur.

Defterden hastanın kaydı açılır ve otomatik olarak protokol numaralarının takibi yapılır. Hastanın, her gelişi hasta numarasından ayrı bir protokol numarası verilerek izlenir, her ziyarette gerçekleşen işlemler ayrı ayrı sorgulanabilir.

Ayrıca hekim misafir defteri ile kayıtlı olmayan firmalar dışındaki hastanıza direk muayene edebilir ve raporlarını verebilirsiniz. Firma istatistikleriniz ve analizleriniz etkilenmez. 

Hızlı muyane ekranı ile tek ekrandan tanı, reçete,muayene,semptom,rapor vb. lerini girip işlemizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

 • GENEL ANALİZ

Yaptığınız tüm işlemlerin analizini tek bir tıkla alabilirsiniz.

Tarih aralığı ,firma,bölüm ve hekim bazlı analizle ayrıntılı verilere ulaşabilirsiniz. Analiz ekranında verilerin üzerine tıklayarak direk veriye erişim sağlayabilirsiniz.

Hastalarınız kadın,erkek,genç, eski hükümlü ve stajyer olarak ayrıntılı sayıları ile listelenir.

Planlanın işlemlerinizin ne kadarını zamanında yaptığınızı görerek yapılması gerken işlemlere ulaşabilirsiniz. 

Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.

Bunların hepsini tek ekranda ulaşabilirsiniz.

 • HASTA BİLGİ VE ANALİZ

Hasya yaptığınız  tüm işlemlerin analizini tek bir tıkla alabilirsiniz.

Hastanın ne kadar sıklıkla geldiğini, hangi ilaçları kullandığını en son ne zaman geldiğini,fizilsel burgularını ve uyarılarını özet olarak görebilirsiniz.

Hastanızın tedavi hizmetleri ile ilgili analizlerini ulaşıp yaptığınız muayeneleri türlerine göre listeleyebilirsiniz.

Hasta için planlanan uygulamanın zamanı görebilir yada isterseniz güncelleyebilirsiniz.

 • ACİL EYLEM PLANI

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale  ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek  hazırlanır.

Programda yönetmelik kapsamında istenen tüm verilerin girişi sağlanmaktadır. Bu girişlerinizi ister sadece bölüm başına ister tüm işletme için hazırlayabilrsiniz. Programın esnek yapısı sayesinde ihtiyanız olan acil durumu tanımlayabilirsiniz. Ayrıca           daha önce girmiş olduğunuz verileri kullanarak hızlı bir şekilde planı hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız planın çıktısını alabilirsiniz. Gerekdiğinde üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. 

Her firma için ayrı hazırladığınız planları ayrı ayrı görebilir.

 

Hasta kartından hastanın SGK daki reçete ve rapor bilgilerini ulaşabilirsiniz.

Hastanın Laboratuvar tahlillerinin ve radyolojik tetkiklerin sonuçlarına  erişebilir analiz edebilirsiniz.

 

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAZIRLAMA

Risk değerlendirmesinde seçtiğiniz yönteme göre sizi yönlendiren ekranlar sayesinde rahatlıkta tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca yönteme uygun excelde hazırlamış olduğuınuz verilerinizi aktarabilirsiniz. 

Her belirlediğiniz risk için birden fazla önlem tanımlayabilirsiniz. Resimleri ekleyebilirsiniz. Belirtiğiniz termin zamanında size  hatırlatma yaparak takibinizi kolaylaştırır. Önlemler için sorumlular tanımlayabilirsiniz. Her önlem için dosya ve resim ekleyebilirsiniz.

Daha önce tanımlamış olduğunuz verileri tekrar kullanımınız için size sunar.

Firma parametrelerinizde belirlemiş olduğünuz ilgili kişiler değerlendirme  ekibine otomatik olarak eklenir.

Risk değerlendirmesi çıktısını alabilir.

 

 • İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURUL TOPLANTILARI

İş Sağlığı Kurulu toplantıları tarihlerini belirlediğinizde toplantı tarihinden önce kurul üyerine hatırlatma maili gönderilir. Toplantı günü sabahında hatırlatma gönderilir. Toplantı öncesi davet tutunağı çıktısı alıp imzalı hallerini programa kaydetebilirsiniz.

Gündem Maddelerinizi daha önce yapmış olduğunuz risk değerlendirmesi,Ramak Kala, Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Denetim konuları içersinden secebilirsiniz. Faaliyetlerinizde termin süresi ve  sorumlu atayabilirsiniz.

Program daha önceki kurul toplantılarında alınan kararlarda gerçekleşenleri otomatik getirir. Istendiğinde önceki kararlardan tamamlananlar o anda işaretlenebilir yada erteleme yapılabilir.

 • ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Firmanızda gerekli olan ortam ölçümleri planlayabilirsiniz. Planladığınız ölçümler için size hatırlatma yapılır. Periyodik tarhilerini belirletiğiniz ölçüm türü için planlama yapılır. 

Ölçüm değerinizin sonucu eylem değerini aştığında uyarılırsınız. Aynı zamanda isterseniz bunu risk değerlendirmenize ekleyebilir siniz?

Ölçüm sonuçlarını yazılı olarak alabilir. Ölçüm yapan  firmadan aldığınız yazılı sonuçları tarayarak sistemde saklayabilirsiniz.

 • DENETİM BİLGİLERİ

Firmalara ilk gittiğinizde ya da belli aralıklarda yaptığınız kontrollerde gördüğünüz eksikleri kaydetip daha sonra bunlar ile ilgili size hatırlatma ayarlabileceğiniz ekranımız sayesinde takipleriniz kolaylaşacak.

Bu ekranda eksiklikleri risk değerlendirmesine ekleyebildiğiniz gibi seçtiğiniz konularıda İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Toplantısında gündem maddelerini ekleyebilirsiniz.

Ayrıca denetim sonucunuzun çıktısını alarak çıktı üzerinden  eksikleri rahat bir şekilde görerek önlemlerinizi alırsınız.

Sertifikalarımız