ÇSGB İSGGM Engelli İstihdamında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlendi

Tarih: 2018-05-17 06:08       Görüntülenme: 947

İstihdam Politikaları İle İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları Ele Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, engelli çalışanları etkileyen iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla, “Engelli İstihdamında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen sempozyumda, engelli istihdam politikaları ile iş sağlığı ve güvenliği sorunları tüm detayları ile ele alındı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç’un başkanlığında gerçekleştirilen sempozyuma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Dernekleri Federasyonu’nun (SADEFE) yanı sıra, işveren ve çalışan sendikaları, meslek örgütleri, engelli federasyon, konfederasyon ve bağlı derneklerin yöneticileri, uzmanları ve ilgilileri katıldı.

Engelli Çalışanlarda İSG Sorunları Masaya Yatırıldı

Tüm gün süren sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda, engelli istihdam politikaları, engelli istihdamında iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) sendikal bakış açısı, sektör görüşleri, İSG mevzuatı ve uygulamalarının yanı sıra, zihinsel, ruhsal, ortopedik, işitme ve görme engelli çalışanlarda İSG sorunları masaya yatırıldı.

Konuşmalar esnasında “İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacının iş kazaları, meslek hastalıkları ve psiko-sosyal sorunları önleyerek çalışanların daha güvenli ve huzurlu bir çalışma hayatı geçirmelerini sağlamak olduğunu. Böylece istihdam, üretim ve kalkınma artarken iş kazaları, meslek hastalıkları ve psiko-sosyal sorunlara bağlı işgücü kayıpları ile maluliyet ve sağlık giderlerinin azalacağı. İş kazaları ve sağlık sorunlarının önlenmesinin ayrıca aile bütünlüğünün korunması ve doğum sonrası engelliliğin önlenmesi içinde büyük yarar sağlayacağı” ifade edildi.

4 Ayda 5 Bine Yakın Engelli Birey İşe Yerleştirildi

Bugün 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinin yüzde 3, kamu işyerlerinin ise yüzde 4 kontenjanla engelli bireyleri çalıştırma zorunluluğu bulunmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu tarafından 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 4 bin 876 engelli birey işe yerleştirildi. Bugün itibariyle ise yaklaşık 55 bin engelli memur kamuda çalışırken, 95 bin 149 engelli birey de özel sektör tarafından istihdam edilmekte. 2023 vizyonu ile hazırlanan ve 2017-2019 yıllarını kapsayan “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı’da yer alan politikalar ile bu rakamların daha da yukarılara çıkması hedeflenmekte.

23 Milyon Avro İle 137 Projeye Destek

2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından fonlanan “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” (DESİP) hayata geçirildi. Dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması ve buradaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla yürütülen DESİP kapsamında, toplam 137 projeye 23 milyon Avro kaynak aktarıldı.

07 Mayıs 2018 - Pazartesi

Sertifikalarımız