İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında (24.01.2018 tarihli Sağlık Bilişim Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısı.)

Tarih: 2018-01-29 07:00       Görüntülenme: 1699

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’inci maddesi 1’inci fıkrası (a) bendinde yer alan “Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapındapolitika, strateji ve standartları belirlemek.” ve (ç) bendinde yer alan “Sağlık bilişimi veteknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacaklarıkuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğunakarar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek.” görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,31754/24012018-isyeri-hekimligi-bilgi-sistemi-hakkinda-tum-isbs-ureticilerine.html

 

Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Biriminde 2012 Yılından beri Atkifİşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımı olan ve İşyeri Hekimliği yazılımını kullanıma açan İLK FİRMAYIZ.

Aktif Lisanslı İSBS Firmaları: http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,30991/aktif-isbs-listesi.html
Bilgilendirme Dökümanları;


Sertifikalarımız