Kişisel Verileri Koruma Rehberleri

Tarih: 2018-07-27 13:32       Görüntülenme: 314

 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi Dosyayı İndir

 Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Dosyayı İndir

 Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı  Dosyayı İndir

 Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Dosyayı İndir

 Veri Sorumluları Sicili Dosyayı İndir

 İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri Dosyayı İndir

 Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Dosyayı İndir

 Açık Rıza Dosyayı İndir

 6698 Sayılı Kanun'da Yer Alan Temel Kavramlar Dosyayı İndir

 6698 Sayılı Kanun'da Yer Alan Terimler Dosyayı İndir

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamı Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Dosyayı İndir

 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Dosyayı İndir

 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Dosyayı İndir

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri Dosyayı İndir

Sertifikalarımız