Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde Ve Medikososyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulaması

Tarih: 2018-07-21 10:03       Görüntülenme: 486

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

19/07/2018

KURUM HEKİMLİKLERİNDE, BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, HUZUREVİ POLİKLİNİKLERİNDE VE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİKLERİNDE E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren "SGK Kurumsal Hekim Şifreli" e- reçete, 01.01.2016 tarihinden itibaren de "Güvenli Elektronik İmzalı" e- reçete uygulaması MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında ve Sağlık Bakanlığı 1. Basamak Aile Hekimliklerinde zorunlu olmak üzere Kurumumuz tarafından uygulamaya açılmıştır.

01.10.2018 tarihinden itibaren diğer 1. basamak sağlık hizmet sunucularında da (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) "Güvenli Elektronik İmzalı" e-reçete uygulamasına geçilecektir. Bu nedenle bahse konu sağlık hizmeti sunucularınca e-reçete altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

"Güvenli Elektronik İmzalı" e-reçete uygulamasına sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin öncelikle "SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ"ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almaları, "Güvenli Elektronik İmza" yı temin etmeleri ve e-reçete düzenleyebilmek için MEDULA sistemine bağlanmak üzere bir ara yazılım programı kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca bahse konu sağlık hizmeti sunucularında çalışan hekimlerin ileride duyurulacak birimlerimiz aracılığı ile Kurumumuz tarafından oluşturulan tesis koduna tanımlanması gerekecektir.

"Güvenli Elektronik İmzalı" e-reçete uygulamasına 01.10.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine "Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir." ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilecektir. "SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ" ile ilgili sorular [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Medula ve Bilişim Uygulamaları Dai.Bşk.

İrtibat : Ecz.A.Zekai BARDAKCI

Tlf:(312) 2078944                                                                                                        Adres       : Ziyabey Cad. No:6 06510

Balgat / ANKARA

Kaynağı Görüntülemek İçin Tıklayınız

Sertifikalarımız