Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

BGYS Politikamız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması Uludağ Bilişim Bilgisayar Medya İletişim Elektronik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bilişim hizmetleri veren bir firma olarak tüm şubelerimizde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

BGYS Politikamızın Amacı:


İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ULUDAĞ BİLİŞİM' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak. 


Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, 
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

 

İş Süreklilik Planları Hazırlamak, Sürdürmek ve Test Etmek:


Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak. Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek. Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak. Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak. İş Süreklilik Planları Hazırlamak, Sürdürmek ve Test Etmek.