Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!
NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Analiz ve Raporlama

Çalışma Planı

İşlem türünü seçerek, planlanmış işlemlerin görüntülenebildiği ekrandır.

Performans ve Genel Analiz

Programdaki tüm hastaların planlanan planlanmayan, uygulanan uygulanmayan, gönderilen gönderilmeyen ve hasta nüfus dağılımını gösteren analiz sayfasıdır.

Hekim Analizi

Hekim analizi ekranında plan, tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, malzeme, eğitim ve onam formu işlemlerinin analiz ekranıdır.

Hasta Analizi

Bebek ve çocuk, 15-49 yaş kadın, gebe, lohusa ve genel analizlerin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Bebek ve Çocuk Analizi
 • 15-49 Yaş Kadın Analizi
 • Gebe Analizi
 • Lohusa Analizi
 • Genel Analiz

Uygulama İşlem Analizi

Plan, tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, takip hizmetleri, eğitim ve onam formu analizlerinin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Plan Analizi
 • Tedavi Hizmetleri Analizi
 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri Analizi
 • Takip Hizmetleri Analizi
 • Eğitim Analizi
 • Onam Formu Analizi

Malzeme Analizi

Malzeme uygulama, giriş – çıkış, miad ve durum analizlerinin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Malzeme Uygulama Analizi
 • Malzeme Giriş - Çıkış Analizi
 • Malzeme Miad Analizi
 • Malzeme Durum Analizi

 

Anamnez Analizi

Vital bulgu, kronik hastalık, bildirimi zorunlu hastalık, sürekli kullanılan ilaç, alerji, ameliyat ve özürlülük durum, kullanılan protez, ortez ve tıbbi cihaz analizlerinin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Vital Bulgu Analizi
 • Kronik Hastalık Analizi
 • Bildirimi Zorunlu Hastalık Analizi
 • Sürekli Kullanılan İlaç Analizi
 • Alerji Analizi
 • Ameliyat Analizi
 • Özürlülük Durum Analizi
 • Kullanılan Protez, Ortez ve Tıbbi Cihaz Analizi

MHRS Analizi

MHRS’den aldığınız ve size alınan randevuların görüntülendiği ekrandır.

Alt Modüller

 • MHRS’den Aldığımız Randevular
 • MHRS’den Size Alınan Randevular

Özel Tanımlı Analizler

Hasta, kadın, bebek – çocuk, hane ve muayene analizlerinin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Hasta Analizleri
 • Kadın Analizleri
 • Bebek – Çocuk Analizleri
 • Hane Analizleri
 • Muayene Analizleri

İstatistik Formları

AÇSAP, bulaşıcı olan ya da olamayan hastalıklar, eğitim, evde sağlık hizmetleri, istatistik, kanser ve ruh sağlığı formlarının gerçekleştirildiği ekrandır.

Alt Modüller

 • AÇSAP Formları
 • Bulaşıcı Hastalıklar Formları
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Formaları
 • Eğitim Formları
 • Evde Sağlık Hizmetleri Formları
 • İstatistik Formaları
 • Kanser Formları
 • Ruh Sağlığı Formları
Sıhhat Projesi Göstergeleri

ASM’ye kayıtlı olan kadın, erkek, engelli durumu, uyruğu gibi bilgilerle oluşan gösterge ekranıdır.

Değerlendirme Raporu

Tarih aralığına göre aylık değerlendirmelerin yapıldığı ekrandır.

Nüfus Piramidi

ASM’ye kayıtlı nüfus, hane, bebek, çocuk, okul çağı, genç, 15-49 kadın, gebe, lohusa ve 65 yaş üstü kişilerin analizlerinin yapıldığı ekrandır.
 

NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Analiz ve Raporlama Modülü