Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!
NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Hasta Kabul

Hasta Kayıt ve Uyarıları

Hasta Kayıt ve Uyarıları modülünde yeni hasta kaydı yapılabilir ve hastaya ait uyarıcı bilgiler eklenebilir.

Manuel Hasta Kabul ve Randevu

Hasta Kabul ve Randevu bölümünden yeni muayene, pansuman, aşılama, bebek-çocuk izlem, gebe ve 15-49 kadın izlem vs. gibi işlem randevuları açıldığı ve hasta kabul girişinin yapıldığı ekrandır.

Hasta Çağırma Monitörü

Bekleyen hastaların hasta çağırma ekranı ile muayeneye alındığı modüldür.

Ortak Hasta Kabul

ASM Ortak Modül Ayarları Ekranı, poliklinik ve esnek mesai ayarlarının yapıldığı ekrandır.

Hasta Hane Halkı Eşleştirme

TÜİK adreslerine göre otomatik hane halkı oluşturulabilir, MERNİS’ten hane halkının yakınlık bilgileri alınabilir, hane halkından nüfus kayıt örneği oluşturulabilir ve önceki yıla ait ETF bilgileri içinde bulunulan yıla atanabilir.

Alt Modüller

  • TÜİK Adreslerine Göre Otomatik Hane Halkı Oluştur
  • MERNİS’ten Hane Halkının Yakınlık Bilgilerini Al
  • Hane Halkından Nüfus Kayıt Örneği Oluştur
  • 2020 Yılına Ait ETF Bilgilerini 2021 Yılına Ata

     
    NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hasta Kabul Modülü