Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!
NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Muayene

Muayene

Hasta ve Hekim Defteri olmak üzere 2 modülden oluşan ekranlardan Hasta Defteri ekranında hastaya ait tüm muayene verileri görüntülenebilir ve Hekim Defteri ekranında ise yeni muayene eklenebilir.

Hekim Protokol Defteri

Günlük protokol defterinde kayıtlı tüm bilgiler görüntülenebilir.

Ebe ve Hemşire Takip (Koruyucu Sağlık)

Tek bir ekran üzerinde bebek, çocuk, okul çağı, 15-49 kadın, gebe, lohusa, kanser özellikli izlemler bu modül ile görüntülenebilir.

Hasta Takip Defteri

Hastaya ait tüm bilgilerin girişi bu ekranda yapılır ve detaylı bir şekilde görüntülenebilir.

Alt Modüller

  • Çağır
  • Bekleyen
  • Hastalar
  • Defter

Pansuman ve Enjeksiyon

Hastanın pansuman ve enjeksiyon işlemlerinin kayıt edildiği, tanısının, müdahalesinin ve ilaçlarının girişinin yapıldığı ekrandır.

Aşılama

Yapılacak aşıyı ve aşı izlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Hasta Görüşmeleri

Hekimlerin hastalar ile görüşme tarihi ve şekli (telefonla, ev ziyareti, ASM’de) gibi bilgileri girebildiği ve görüşme esnasında hasta hakkında aldığı bilgileri kayıt edebildiği ve tüm bilgileri görüntüleyebildiği ekrandır.

Gezici Ekran

Gezici hizmete tabi bölgeler eklendikten sonra tarih planına göre gezi programı ve gezi beyanı yapıldığı ekrandır.

Yerinde Hizmet

Yerinde hizmete tabi kurumları (cezaevi, çocuk evleri, huzurevi, çocuk ıslahevleri, erişkin bakım evleri, yatılı okul, yerleştirme yurdu) tarih planına göre gezi programının ve beyanının yapıldığı ekrandır.

Halk Sağlığı Eğitimleri

Eğitim veren doktor, ebe ve hemşirenin eğitim vereceği işlemlerin girişlerini yapabileceği ekrandır.
 

NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Muayene Modülü