ASMMİZ Aile Sağlığı Merkezi Web Portalı

Yayın hayatına başlamış olan www.asmmiz.com portalı hekimlerimize ücretsiz olarak web sitesi hizmeti sunmakta, hastalarımıza ise istediği doktora randevu alma, online doktoruna soru sorma gibi bir çok imkan sunmaktadır. 

Siz de Portalımıza katılarak sitemizin imkanlarından faydalanabilirsiniz. 

Aile Sağlığı Merkezi Portalı (www.asmmiz.com)’da aktif olan hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

1. Çalışma planları aktif hale gelmiştir. 

2. Site üzerindeki ‘Doktoruna Soru Sor’a tıklanarak hastalar tarafından doktorlara soru sorulabilmektedir. 

3. Aile Sağlığı Merkezi Manşet alanında bizim tarafımızdan düzenli olarak güncellenecek sağlık haberleri yer almaktadır. 

4. Genel duyurularla bilginendirilebilirsiniz. 

5. Yönetim Panelinde yer alan ‘Dokümanlar’ bölümüne girerek, Hizmet Kalite Standartları ile ilgili dosyalarınızı, formlarınızı ve yayımlamak istediğiniz diğer dosyalarınızı ekleyebilirsiniz. (Doktorlar için) 

6. Aile Sağlığı Merkezinde hizmet veren hekimleri ve merkezde hizmet veren diğer personeli yönetim panelinden ekleyebilirsiniz. Resim veya isme tıklanarak detayları görebilirsiniz. (Doktorlar için) 

7. Sağlık Haberlerini ve aile hekimi tarafından kaleme alınmış yazıları sitede yayımlayabilirsiniz. Bu yazılar manşetin hemen altında “HABERLER” ve “DOKTOR YAZILARI” bölümlerinde görüntülenecektir. (Doktorlar için) 

8. ASM adres ve iletişim bilgileri manşetin altındaki “İLETİŞİM FORMU” VE “ADRES BİLGİLERİ” alanlarında yer alacaktır. İletişim Formu doldurularak ASM ile iletişime geçilebilir. Adres bilgileri kısmında, ASM adresi yer alacaktır, ASM haritası için Yönetim Panelinden, Google Maps, Bing, Yandex gibi haritalardan alınan Konum Kodu eklenerek hastaların ASM’ye daha rahat ulaşmaları sağlanacaktır. 

9. ASM fotoğraflarını Yönetim panelinden ekleyerek merkezinizi tanıtabilirsiniz. (Doktorlar için) 

10. Hastalar için gerekli olabilecek önemli linkleri ekleyebilirsiniz. (Doktorlar için) 

11. Yakında aktif olacak “Online Randevu” ile dilerseniz hastalarınız portal üzerinden randevu alabilecek ve Aile Hekimliği Programınız üzerinden randevulu hastalarınızı takip edebileceksiniz. Online Randevu için hastalarınızın üye olmaları gerekmektedir. Hastalara online randevu ve web sitelerinin tanıtımı için tarafımızdan hazırlanacak büyük boy broşürler ASM’lere gönderilecektir. Dilerseniz bunları asarak hastaları bilgilendirebilirsiniz. 

12. AŞI TAKVİMİ HESAPLAMA bölümünde bebeğinizin doğum tarihini girerek hangi zamanlarda hangi aşıları yaptıracağınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 

13. Muhtemel Doğum Tarihi Hesaplama bölünde muhtemel doğumla ilgili bilgilerinizi alabilirsiniz. 

14. İdeal Kilo Hesaplaması bölünde girilen bilgiler doğrultusunda kilonuz hakkında bilgiler alabilirsiniz. 

15. Online randevu bölümünde hekiminize ait hekimizin belirlemiş olduğu tarihlerdeki saatler için randevu alabilir veya iptal edebilirsiniz. Bu sayede randevu saatinde muayene konusunda sıkıntı yaşamazsınız. 

Aynı şekilde Aile Hekimlerinin kullamış oldukları otomasyonlara entegrasyonun imkanı sağlanmıştır. Bu şekilde kullanmış oldukları otomasyon firmalarına bilgi vererek mevcut otomasyonlarına bağlantı sağlanarak hekimler randevuları mesai planını kendi kullandıkları otomasyon üzerine çekebilme imkanı sağlanmıştır.

 

Sağlık hizmetlerinde amaç :  kişilerin tam bir iyilik hali içinde olmasını sağlamaya çalışmaktır, bu bakımdan sağlık hizmeti sunumu, hizmete gereksinimi olan hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasının yanında memnuniyetin de sağlanmasını esas almalıdır.

Hastaların tatmini ve memnuniyeti sağlık hizmetinin en temel çıktılarından biridir. Çünkü memnuniyeti sağlanmış bir hasta, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı koşullara uyma konusunda daha açık, net ve kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir veya en aza indirger. Bu açıdan hasta memnuniyetini sağlamak öncelikli amaçlar içerisinde yer alır.

Ancak hasta memnuniyetsizliklerinin ele alınması da aksayan noktaların farkında olmanın ve memnuniyetsizlik gösteren hastaların yakınmalarına değer verip sorunları çözmenin en iyi yoludur. Hastaların memnuniyetsizliklerini gidermekle kalmayıp aksama nedenlerini takip etmek ve sorunları tekrar oluşmamak üzere çözüme kavuşturucu girişimler yani önleyici faaliyetler geliştirmek gerekmektedir.

Önleyici ve iyileştirici faaliyet yapabilmenin tek şartı ise; hasta görüşlerine ve memnuniyetine değer vermektir... 

Aile Hekimliği Nedir ?

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleridir.

Aile hekiminin görevleri

1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

2.  Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,

3. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,

4. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,

5. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,

6. Periyodik sağlık muayenesi yapmak,

7. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,

8. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.

9. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

10. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

11. Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,

12. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,

13. Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak

14. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemektir.

Sertifikalarımız