NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 •   Performans ve Genel Analiz istatistiklerine, Özellikli İzlem satırı eklenerek detaylı istatistik rakamlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

Not : Bu analizlerin oluşabilmesi için; Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesi alınırken iletilen izlem tarihlerinden, listeye eklenme tarihinden sonrakiler için özellikli izlem planlanacak şekilde ayarlanmıştır. Listeden çıkan kişilerin kalan izlemleri de plandan çıkarılacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesine, Aile Hekiminin listesine eklenme tarihi (Liste) ve yapılması gereken son izlem tarihi yani izlemlerin bitiş tarihi (Bitiş) sütunları eklenmiştir.

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesindeki Son İzlem sütunu, bugün izlem yapılması gereken ve yapılmamışsa sarı, yapılmışsa yeşil olacak şekilde renklendirilmiştir.

​​​​​​​

 • Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen aşağıdaki duyuruya göre, süreç bitirme işlemi otomatik yapılacağından; Özellikli İzlem bilgilerindeki "Bu İzlem ile, Evdeki İzlem Süreci Bitirilsin" seçeneği kaldırılmıştır.

Önemli Duyuru

Özellikli izlemler yarın(30.08.2020) sabah aşağıdaki gibi değişecektir:

* PCR Pozitif Vakaların İzlemleri 
1 - Hastaneden taburcu olan kişiler için, PCR pozitifliğinden itibaren 14. güne (bildirim tarihi dahil 15. güne) kadar günaşırı olarak izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,

2 - Evde izlemde olan kişiler için, 1.-4.-7.-11.-14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,  

* PCR Pozitif Vakaların Temaslılarının izlemleri
 Bu kişilerin izlemleri 1.-4.-7.-11. ve 14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) olacak şekilde güncelleme yapılacak.

Ayrıca; mevcutta devam eden tüm süreçler bu iş kuralına göre otomatik kapatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen aşağıdaki duyuruya göre süreç bitirme işlemi otomatik yapılacağından; Özellikli İzlem bilgilerindeki "Bu İzlem ile, Evdeki İzlem Süreci Bitirilsin" seçeneği kaldırılmıştır.

Önemli Duyuru

Özellikli izlemler yarın sabah aşağıdaki gibi değişecektir:

* PCR Pozitif Vakaların İzlemleri 
1 - Hastaneden taburcu olan kişiler için, PCR pozitifliğinden itibaren 14. güne (bildirim tarihi dahil 15. güne) kadar günaşırı olarak izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,

2 - Evde izlemde olan kişiler için, 1.-4.-7.-11.-14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,  

* PCR Pozitif Vakaların Temaslılarının izlemleri
 Bu kişilerin izlemleri 1.-4.-7.-11. ve 14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) olacak şekilde güncelleme yapılacak.

Ayrıca; mevcutta devam eden tüm süreçler bu iş kuralına göre otomatik kapatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

 • Özellikli izlem kaydetme esnasında; temaslı tipi Pozitif Vaka ve süreç Haliyle Taburcu ya da Evde İzlem Devam Ediyor olan kişilerde, 5 gün izlem sonrasında 3 gün semptomsuzluk varsa, süreç bitirilebileceğine dair uyarı verilmesi sağlandı.

 • Pnömokok aşısı yaptırması gereken risk grubu hastalar için; İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Pnömokok Aşısı Olması Gereken Risk Grubundaki Hastalar analizi eklendi. Ayrıca; işleme alınan hastanın kronik tanılarında bu risk grubundan tanı olduğunda ya da bu risk grubundan bir tanı eklendiğinde uyarı verilmesi sağlandı.

Not : Hasta işleme alma ve tanı ekleme esnasındaki uyarı sisteminin çalışması için; Tanımlar > Parametreler > 65 Yaş Üstü Bağışıklama Programı seçeneklerinden, Konjuge Pnömokok C - 13 Valanlı aşılamasını aktif yapmalısınız.

 • MELİS ile birlikte illere göre farklılık göstermeye başlayan laboratuvar tahlil kodlarından dolayı; Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamındaki izlem bilgilerinde bulunan tahlillerin eşleştirilebilmesi için Tanımlar > Parametreler > İzlem Tahlilleri seçeneği eklendi.

 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazısına göre özellikli izlem süreçleri yeniden düzenlenip, özellikli izleme tabi hastalar, izlenecek günlerde listelere eklenip diğer günlerde listelerde olmayacağı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son değişiklik ile; özellikli izleme tabi hastaların tümünün listelerde olacağı bilgisi verildi.

Bu düzenlemeye istinâden; Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesine, listeleme türü ve izlem tarihleri seçenekleri eklendi.

NBYS AH 1.0.5.14

 • Sağlık Bakanlığı'nın Özellikli İzlem için yeni eklediği semptomlara (Baş Ağrısı, Kas Ağrısı, Tat / Koku Kaybı ve İshal) göre düzenleme yapıldı.

 • Sağlık Bakanlığı’nın duyurusuna istinaden; okul çağı aşılarının 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak şekilde, aşı takvimine zamanlama belirleyerek eklenmesi sağlandı.

Okul çağı aşıları 4 ve 13 yaşlarda olduğu için hemen takvime eklenmemesi istenebileceğinden, Tanımlar > Ayarlar > Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları altına, Okul Çağı Aşılarının, Aşı Takvimine Eklenme Zamanı parametresi eklenerek; okul çağı aşılarının, kişilerin aşı takvimine ne zaman ekleneceği hekim tercihine bırakıldı. Bu sayede; kişiye aşı uygulama ilk tarihi başlamadan kaç gün önce ekleneceği bu şekilde belirtilebilir ve program açılışında otomatik olarak süresi yaklaşan aşılamalar eklenir. Bu değer sıfır(0) girildiğinde, kişilerin aşı takvimi oluştuğu gibi okul çağı aşıları da planlanır.

NOT : Artık aşı takviminde tüm aşı satır ve sütunları görünecek fakat sadece takvimde olan aşılar yerinde görünecek, diğerleri yoksa boş görünecek şekilde ayarlanmıştır.

 

NBYS AH 1.0.5.13

NBYS AH 1.0.5.13

 • Sağlık Bakanlığı'nın Özellikli İzleme Tâbi Hastalar için yeni eklediği süreç durumu takip ve sonlandırma işlemleri için aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.
  • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Listesi'ne Süreç Durum sütunu eklenerek; USS'den ilgili kişi için süreç durumunun alınıp takip edilebilmesi sağlandı.

  • Özellikli İzlem girişinde, özellikli izlem sürecini bitirebilmek için, Bu İzlem ile, Evde İzlem Süreci Bitirilsin seçeneği eklendi.

NOT : Sağlık Bakanlığı’nın ilettiği süreç sonlandırma kuralları aşağıdaki gibidir.

 1. Temaslı Tipi “Belirtilmemiş” ya da “Negatif” ve Süreç Durumu “Evde İzlem Devam Ediyor”, “Şifayla Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ve “Haliyle Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; 14 gün izlem yapılacak ve bildirim tarihinden 14 gün sonra (15. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek.
 2. Temaslı Tipi “PCR Pozitif” ya da “BT Pozitif” ve Süreç Durumu “Şifayla Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ya da “Haliyle 14 Günlük / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; 14 gün izlem yapılacak ve bildirim tarihinden 14 gün sonra (15. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek.
 3. Temaslı Tipi “PCR Pozitif” ya da “BT Pozitif” ve Süreç Durumu “Evde İzlem Devam Ediyor” ya da “Haliyle Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; aile hekimi sınırsız izlem yapacak ve bildirim tarihinden 8 gün sonra (9. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek. (5 günün üstüne 3 gün semptomsuzluk gözlemlendi, 14 günlük süreç başlat)

 

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Listesi'ne İzlem Al seçeneği eklenerek; program girişinde otomatik sorgulanan özellik izlemlerin, istenirse ve günlük sorgu limitine(7) ulaşılmadıysa manuel olarak da sorgulanıp alınabilmesi sağlandı.

 

 • Özellikli izlemlerin, NBYS® AH Mobil üzerinden yapılabilmesini sağlayan mobil versiyonumuz yayınlandı.

 

 • Özellikli izlemleri, NBYS® AH Mobil üzerinden ya da mesai dışı zamanlarda girebilmek için ikinci bir bilgisayara NBYS® Aile Hekimliği programı yükletip giren ve USS’ye gönderen hekimlerimiz için; NBYS® Aile Hekimliği programı açılışında, girdikleri bu izlemleri USS’den alma işlemi eklenerek, yerel veri tabanına da aktarılması sağlandı.

 

 • Muayene ve Özellikli İzlem işlemlerinde, hastalar için düzenlenen Onam Formları’na "COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Onam Formu" eklendi.

NBYS AH 1.0.5.11

NBYS AH 1.0.5.11

 

 • Çalışma Defteri (Koruyucu Sağlık) ekranına Özellikli İzleme Tâbi Nüfus seçeneği eklenerek; özellikli izleme tâbi nüfusu ve bu nüfusa yapılan izlemlerin detayının bu ekranda da görülebilmesi sağlandı.
  Not : Özellikli İzleme Tâbi Nüfus listesi üzerinde bulunan filtreleme seçeneği ile; USS'den bildirilen veya kendi tespit ettiklerinizi ayrı ayrı görebilirsiniz.

1.0.5.11

 

Sertifikalarımız