NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 13.10.2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı yazıda 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm sağlık raporlarının elektronik ortamda tanzim edilmesi, ıslak imza ile tanzim edilen raporların ise kabul edilmemesi öngörülmektedir. Bu durumdan dolayı, e-Rapor girişlerini kolaylaştırmak ve e-Rapor sisteminden girilen raporları yerel veri tabanınıza kaydedebilmek için; Çalışma Defteri > Rapor Ekle ekranında, e-Rapor Ekle menüsü ve e-Rapor Al seçenekleri eklendi.

NBYS AH 1.0.5.6

 

 • Aklî Meleke Raporu, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de yapılan değişiklikteki yeni formata göre düzenlendi.
 • Bilecik ili Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeni istenen formata göre düzenlendi.
 • Ordu ili Göç Formu yeni istenen formata göre düzenlendi.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 13.10.2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı yazıda 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm sağlık raporlarının elektronik ortamda tanzim edilmesi, ıslak imza ile tanzim edilen raporların ise kabul edilmemesi öngörülmektedir. Buna göre; Durum Bildirir Tek Hekim Raporu, USS > e-Rapor Sistemi menüsü altındaki e-Rapor sistemine eklendi.

NBYS AH v1.0.5.5

 • Sağlık Bakanlığı tarafından yeni eklenen GKD Taraması iş kuralları, bebek izlem kaydetme esnasında yönlendirecek şekilde uyarlandı.
 • Azalan sırada dizilmiş tüp kod etiketleri dağıtılan iller için; Tanımlar > Ayarlar > Tahlil / Tetkik Ayarları altına, tüp kodu girişinde önerilen tüp kodunun da azalan sırada olmasını sağlayan Tüp Kodu Girişinde, Sıradaki Tüp Kodu Azalan Olsun seçeneği eklendi.

NBYS AH v1.0.5.5

 • Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yeni yönergeye göre raporlarda düzenlemeler yapılan düzenlemeler aşağıdadır;
 1. Yönergede bahsedilen raporlar haricinde farklı bir rapor verilmemesi istendiğinden; Bilgilendirme Raporu ve Balıkçı Gemilerinde Çalışabilir Raporu pasife alındı.
 2. Durum Bildirir Tek Hekim Raporu, Yivsiz Tüfek Taşıma ve Kullanma Raporu, İşe Giriş Raporu ve Aklî Meleke Raporu yönergedeki yeni formata göre düzenlendi.
  Not : Program içerisinden eklediğiniz bu raporlarda; Durum kısmında girdiğiniz Olumlu ya da Olumsuz değerine göre KARAR kısmı, Açıklama kısmına girdiğiniz ifadelerle de BULGU(LAR) kısmı doldurulur.

 

 • 15-49 Yaş Kadın İzlem, Gebelik İzlem ve Lohusa İzlem işlemlerindeki Onam Formları seçeneklerine, A.P. Oral Kontrasepsiyon Onam Formu seçeneği eklendi.

  

 • Hasta Kayıt ekranındaki Özlük Bilgileri sayfasında yer alan Sigara Durumu bilgisi, sigara içtiğini gösteren bir seçenek girildiğinde; sigara bağımlılık düzeyini hesaplamak için Fagerström Testi (FTND) eklendi.
   
 • İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları altına Yenidoğan Taramaları Bildirim Formu eklendi.

 

 

 • Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı gereği USS menüsü altına Kronik Hastalıkları Kontrol Et seçeneği eklenmiştir.
  Not : Konu ile ilgili Aile Hekimlerine detaylı bilginin Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca iletileceği bildirilmiştir. AHBS firmalarının ilgili yazı harici detaylı bilgisi yoktur.

1.0.5.3

1.0.5.3

 • Reçeteye barkod okutarak ilaç girilebilmesi için; Çalışma Defteri, İlaç Ekle ve Hızlı Reçete ekranlarındaki Seçilen İlaçlar listesinde sağ tıkla açılan menüye Barkod Okutarak Ekle seçeneği eklendi.

1.0.5.3

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri altına Beden Kitle İndeks (BKİ) Analizi eklenerek, BKİ değer aralıklarına göre detaylı analiz alınması sağlandı.
 • Program genelinde; Aile Sağlığı Elemanı ibareleri Aile Sağlığı Çalışanı ve A.S.E. ibareleri de A.S.Ç. olarak değiştirildi.
 • Denizli ili için Göç Formu yeniden düzenlendi.
 • Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısına istinâden; 01.01.2019 ve sonrasında doğan bebeklerin aşı takviminden KPA 3. doz çıkartılmıştır.
 • Hasta Arama ekranındaki, hasta gruplarına Okul Çağı / Genç nüfus eklendi.

NBYS AH v1.0.5.2

 

 • Gebe Bildirim ekranındaki Yazdır seçeneklerine, Riskli Gebe Bildirim Tutanağı eklendi.

NBYS AH v1.0.5.2

 

 • Çalışma Defteri (Koruyucu Sağlık) ekranındaki Kanser Tarama Hedef Nüfus bilgilerine, Kanser Onam Form bilgileri eklendi.

NBYS AH v1.0.5.2

 

 • Performans ve Genel Analiz ekranında aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.
 1. Antibiyotikli Reçete Yazım oranı bilgisi eklendi.
 2. Nüfus bölümüne, Okul Çağı / Genç nüfus eklendi. Eklenen nüfus bilgilerindeki Kesin Kayıtlı ve Bildirilmeyen değer linkleri ile planlaması eksik olan Okul Çağı / Genç nüfus için, izlem planlanması sağlandı.
 3. 15-49 Yaş Kadın nüfus için Kesin Kayıtlı değer linkine; planlaması eksik olan kadınlar için, izlem planlanması sağlandı.

NBYS AH v1.0.5.2

 

 • Öğrencilerin Aile Hekimlerine izin raporu için sıkça müracaatı üzerine; velilere verilmek için istenen belgeler, Yardım > Dökümanlar ekranındaki Mevzulatlar başlığı altına, İlk Öğretim Kurumları İzin Yönetmeliği ve Orta Öğretim Kurumları İzin Yönetmeliği olarak eklendi.

Sertifikalarımız