NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 • Sağlık Bakanlığı'nın Özellikli İzlem için yeni eklediği semptomlara (Baş Ağrısı, Kas Ağrısı, Tat / Koku Kaybı ve İshal) göre düzenleme yapıldı.

 • Sağlık Bakanlığı’nın duyurusuna istinaden; okul çağı aşılarının 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak şekilde, aşı takvimine zamanlama belirleyerek eklenmesi sağlandı.

Okul çağı aşıları 4 ve 13 yaşlarda olduğu için hemen takvime eklenmemesi istenebileceğinden, Tanımlar > Ayarlar > Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları altına, Okul Çağı Aşılarının, Aşı Takvimine Eklenme Zamanı parametresi eklenerek; okul çağı aşılarının, kişilerin aşı takvimine ne zaman ekleneceği hekim tercihine bırakıldı. Bu sayede; kişiye aşı uygulama ilk tarihi başlamadan kaç gün önce ekleneceği bu şekilde belirtilebilir ve program açılışında otomatik olarak süresi yaklaşan aşılamalar eklenir. Bu değer sıfır(0) girildiğinde, kişilerin aşı takvimi oluştuğu gibi okul çağı aşıları da planlanır.

NOT : Artık aşı takviminde tüm aşı satır ve sütunları görünecek fakat sadece takvimde olan aşılar yerinde görünecek, diğerleri yoksa boş görünecek şekilde ayarlanmıştır.

 

NBYS AH 1.0.5.13

NBYS AH 1.0.5.13

 • Sağlık Bakanlığı'nın Özellikli İzleme Tâbi Hastalar için yeni eklediği süreç durumu takip ve sonlandırma işlemleri için aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.
  • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Listesi'ne Süreç Durum sütunu eklenerek; USS'den ilgili kişi için süreç durumunun alınıp takip edilebilmesi sağlandı.

  • Özellikli İzlem girişinde, özellikli izlem sürecini bitirebilmek için, Bu İzlem ile, Evde İzlem Süreci Bitirilsin seçeneği eklendi.

NOT : Sağlık Bakanlığı’nın ilettiği süreç sonlandırma kuralları aşağıdaki gibidir.

 1. Temaslı Tipi “Belirtilmemiş” ya da “Negatif” ve Süreç Durumu “Evde İzlem Devam Ediyor”, “Şifayla Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ve “Haliyle Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; 14 gün izlem yapılacak ve bildirim tarihinden 14 gün sonra (15. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek.
 2. Temaslı Tipi “PCR Pozitif” ya da “BT Pozitif” ve Süreç Durumu “Şifayla Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ya da “Haliyle 14 Günlük / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; 14 gün izlem yapılacak ve bildirim tarihinden 14 gün sonra (15. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek.
 3. Temaslı Tipi “PCR Pozitif” ya da “BT Pozitif” ve Süreç Durumu “Evde İzlem Devam Ediyor” ya da “Haliyle Taburcu / Evde İzlem Devam Ediyor” ise; aile hekimi sınırsız izlem yapacak ve bildirim tarihinden 8 gün sonra (9. gün) aile hekimi izlem sonlandırabilecek. (5 günün üstüne 3 gün semptomsuzluk gözlemlendi, 14 günlük süreç başlat)

 

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Listesi'ne İzlem Al seçeneği eklenerek; program girişinde otomatik sorgulanan özellik izlemlerin, istenirse ve günlük sorgu limitine(7) ulaşılmadıysa manuel olarak da sorgulanıp alınabilmesi sağlandı.

 

 • Özellikli izlemlerin, NBYS® AH Mobil üzerinden yapılabilmesini sağlayan mobil versiyonumuz yayınlandı.

 

 • Özellikli izlemleri, NBYS® AH Mobil üzerinden ya da mesai dışı zamanlarda girebilmek için ikinci bir bilgisayara NBYS® Aile Hekimliği programı yükletip giren ve USS’ye gönderen hekimlerimiz için; NBYS® Aile Hekimliği programı açılışında, girdikleri bu izlemleri USS’den alma işlemi eklenerek, yerel veri tabanına da aktarılması sağlandı.

 

 • Muayene ve Özellikli İzlem işlemlerinde, hastalar için düzenlenen Onam Formları’na "COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Onam Formu" eklendi.

NBYS AH 1.0.5.11

NBYS AH 1.0.5.11

 

 • Çalışma Defteri (Koruyucu Sağlık) ekranına Özellikli İzleme Tâbi Nüfus seçeneği eklenerek; özellikli izleme tâbi nüfusu ve bu nüfusa yapılan izlemlerin detayının bu ekranda da görülebilmesi sağlandı.
  Not : Özellikli İzleme Tâbi Nüfus listesi üzerinde bulunan filtreleme seçeneği ile; USS'den bildirilen veya kendi tespit ettiklerinizi ayrı ayrı görebilirsiniz.

1.0.5.11

 

 • Çalışma Defteri’ndeki İşlem Detayı bilgilerinde işlemin uygulama seçeneklerine Kendi Yaptığım (Beyan) eklenerek; beyana dayalı yapılan işlemlerin belirtilebilmesi sağlandı
  Not : Özellikli İzlem ile 65 Yaş ve üstü hastalara otomatik açılan "Z03.9 - Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış" tanılı gözlem muayeneleri, varsayılan Kendi Yaptığım (Beyan) olarak oluşturulur.

NBYS AH 1.0.5.10

 

 • Daha önce Özel Tanımlı Analizler'e eklediğimiz "Özellikli İzlem Risk Grubundaki Hastalar (65 Yaş ve Üstü ile Kronik Hastalığı Olanlar)" analizine İletişim Öğren seçeneği eklenerek; listedeki tüm hastaların ya da istenilen hastanın, e-Nabız ve MHRS’deki iletişim bilgileri sorgulanıp öğrenilerek yerel veri tabanınıza kaydedilmesi sağlandı.

NBYS AH 1.0.5.10

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Bebek / Çocuk Analizleri altına "Aşı Takvimi Hatalı Olanlar" analizi eklenerek; aşı takviminde hata olan hastaların listelenmesi ve Düzenle seçeneği ile de, hatalı olan aşı takvimlerinin yeniden hesaplanıp düzenlenmesi sağlandı.

NBYS AH 1.0.5.10

NBYS AH 1.0.5.9

 

 • Bu seçenek ile; daha önce Özel Tanımlı Analizler’e eklediğimiz “Özellikli İzlem Risk Grubundaki Hastalar (65 Yaş ve Üstü ile Kronik Hastalığı Olanlar)” analizi otomatik açılmaktadır.
  Bu analiz için eklenen Muayene Aç seçeneği ile de; otomatik “Z03.9 -  Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış” tanısı içeren muayene açılır. Aynı zamanda Son Kontrol sütunu ile, en son bu tanı ile açılmış muayene tarihi görüntülenmektedir.

 

NBYS AH 1.0.5.9

 

 • Sağlık Bakanlığı tarafından dün gece hazırlanan ve bugün sabah yayınlanmasını istediği "Özellikli İzleme Tâbi Hastalar" listesi, USS menüsü altına eklenmiş olup, program girişinde otomatik liste alarak size uyarı verecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

NBYS AH 1.0.5.8

NBYS AH 1.0.5.8

 • Söz konusu liste, yurt dışından gelen kişi ya da kişi yakınları olup 14 gün izlem yapılması istenmektedir. Bu nedenle USS > Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Listesi ekranında, Çalışma Defteri ve Randevu & İzlem Girişlerinde bu izlemin girilebilmesi için Özellikli İzlem seçeneği eklenmiştir.

NBYS AH 1.0.5.8

NBYS AH 1.0.5.8

 • USS > Dilekçeler ekranındaki Yazdır seçeneklerine, Boş Dilekçe seçeneği eklenerek; Aile Hekimi Değiştirme ve İlişik Kesme dilekçelerinin boşunun yazdırılabilmesi sağlandı.

NBYS AH 1.0.5.8

 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya istinaden; program içerisindeki Renkli Reçete Sistemi ibareleri Reçetem Sistemi olarak değiştirildi.

NBYS AH 1.0.5.7

 • Tanımlar > Kullanıcılar & Yetkileri ekranındaki İşlemler menüsü altında bulunan Ayarları seçeneklerine Hastalık Yönetim Platformunda (HYP) Kayıtlı Hastalarda Uyarı Çıksın parametresi eklenerek, hasta bilgi panelinde uyarı çıkması ve çıkan uyarı üzerinden de HYP Sistemi’ne ulaşılması sağlandı.

NBYS AH 1.0.5.7

NBYS AH 1.0.5.7

 

 • Tanımlar > Laboratuvar Tahlilleri ekranındaki çalışılabilir tahliller için, Birlikte İstenenler Tahliller seçeneği kullanıcı tarafından düzenlenebilir hâle getirildi.

NBYS AH 1.0.5.7

Sertifikalarımız