NBYS İSG OSGB, İşyeri Hekimliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

●  Çalışan kısmına Son Periyodik Muayene ve Son Temel İSG Eğitimi eklenerek çalışanların eğitim durumlarının ve periyodik muayene durumlarının görüntülenebilmesi sağlandı.

 

Yönetim panelindeki İsg Personel Tanımları  ‘İsg Profesyonel Tanımları’ olarak değiştirildi. Yeni personel tanımlama kısmındaki bilgilerden tür kısmı kaldırılarak bazı panel karışıklıklarının giderilmesi sağlandı. ( Hekim ve Uzman tanımları için öncelikle NBYS Destek aranarak tanımlama yapılması gerekmektedir.Bu tanımlama sonrasında uzman ve hekimlerimiz verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlayabilecektir.)

 

Tanımlar / Firmalar Şubeler / Atanan Personeller kısmındaki İşveren Sabit ve İşveren Vekili Sabit alanlarına atama yapıldığında, Çalışanın eğitim katılım tutanağı formuna bu kısımda girilen verilerin otomatik olarak aktarılması sağlandı.

 

 

● İş Güvenliği / İSG Kurul Toplantıları / Kurul Üyesi Ekle kısmındaki Personel bölümünden Tüm firma yada seçili firma personellerinin eklenebilmesi sağlandı.

 

 

● İş Güvenliği / KKD Takibi kısmına , tüm firma yada seçilen firmaların toplu şekilde koruyucu donanım eklemelerinin yapılabilmesi sağlandı.

 

İstatistik / Genel Analiz kısmına Aktif Gebe Listesi eklendi. Bu kısımdan firma kriteri girilip sorgulandıktan sonra seçilen firmaya ait gebe sayılarının ve gebelik detaylarının görüntülenebilmesi sağlandı.

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Hasta Yaş Aralığı – Genel Toplam eklendi. Yaş aralığı kriteri girilerek sorguladıktan sonra Kadın- Erkek ve Toplam sayının görüntülenebilmesi sağlandı.

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılmayanlar eklendi. İstenilen kriterler girildikten sonra sorgulama yapılarak personel detaylarının alınabilmesi sağlandı.

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılım Süreleri eklendi. Firma ve Tarih kriterleri girildikten sonra sorgulama yapılarak verilen eğitim sürelerinin ve detaylarının alınabilmesi sağlandı.

 

●  İş Güvenliği / Eğitimler kısmına Dökümanlar alanı eklenerek bilgisayar üzerinden istenilen dosyaların seçilebilmesi sağlandı.

 

● Çalışan / Firma Şube Bilgileri / Düzenle / Bölüm ve Kısım içerisine Yeni – Düzenle – Sil butonu eklenerek tanımlama ve tanımlamalar üzerinde düzeltme silme yapılabilmesi sağlandı.

 

 

● Tanımlar / Firmalar Şubeler / Şube Bilgileri kısmında Firmanın Aktif Çalışan Sayısı’nın gösterilebilmesi ve ÇSGB’den sorgulanabilmesi sağlandı. Doldurulan SGK Sicil No bilgilerine göre Tehlike sınıfı , Periyodik süre , Şube sektör alanlarının otomatik olarak getirilmesi sağlandı. ( Periyodik süre manuel olarak değiştirilebilir )

 

● İş Sağlığı kısmında yapılan işlemin üzerinde mouse bekletildiğinde Kaydı Ekleyen Kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlandı. Ayrıca ilaçlar kısmında gönderilen reçetenin E-Reçete numarasının gösterilebilmesi ve yanındaki kopyalama butonundan E-Reçete numarasının kopyalanabilmesi sağlandı.

 

 

●  İş Sağlığı \ E-Reçete Gönder-Göster \ E Reçete kısmına Reçeteye Tanı Ekle ve Reçeteye Açıklama Ekle butonları eklendi. Böylece Sgk’ya gönderilen reçetelerde silme işlemi yapmadan , üzerinde tanı ve açıklama ekleyerek güncellenebilmesi sağlandı.

 

 

● İş Sağlığı / Muayene kısmında , çalışana sağlık raporu eklendiğinde önceki veri detaylarının ya da yeni detay eklemesi yapılarak raporda yazdırılması sağlandı.

 

● İş Sağlığı / Muayene kısmında, çalışana sevk eklemesi yaptıktan sonra Muayene sevk detayı bölümünde Yeni Tanım ekleme ya da Önceki Kullanılan tanımlardan ekleme yapılabilmesi sağlandı.

İş güvenliği \ Çalışan eğitimleri \ Eğitimler kısmına ‘gönder’ butonu eklenerek, girilen eğitimlerin anlık olarak gönderilebilmesi sağlandı.

 

 

 

 Online işlemler kısmına  ‘Eğitim gönderimleri’ eklendi. Bu kısımdan İş Güvenliği Uzmanlarımızın uyguladıkları eğitimleri toplu ya da seçili olarak gönderim yapabilmeleri ve tarih aralığı belirterek başarılı başarısız kayıtları görüntüleyebilmeleri sağlandı. Gitmeyen veri hataların ise ‘açıklama’ kısmında gösterilmesi sağlandı.

 

 

 

 

Tanımlar\ Firma Şubeler \ Şube kısmına ‘ ÇSGB Çalışan Sayısını Sorgula’ butonu eklendi.Bu kısımda seçilen şubenin bakanlıktaki aktif çalışan sayısının gösterilebilmesi sağlandı.

 

 

 

 

İş Güvenliği kısmına İSG Kurul Toplantıları eklendi. Kurul üyeleri kısmında ‘ekle’ butonundan manuel olarak ya da ‘İsg Personel Ekle’ butonundan toplu olarak kurul üyeleri eklenebilmesi ve bir sonraki toplantıda otomatik olarak getirilebilmesi sağlandı.

 

 

 

 

İş Güvenliği kısmına ‘Acil Eylem Planı’ eklenerek; işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olması gerektiği planının oluşturulması ve tatbikatların yapılabilmesi sağlandı.

 

 

 

İş güvenliği kısmına ‘Ramak Kala’ eklenerek; işyerinde meydana gelen ramak kala olayların girişi yapılarak takip edilebilmesi sağlandı.

 

 

 

 

 

 

●  İş Güvenliği kısmına ‘Ortam ölçümleri’ eklenerek; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli işlemlerin girebilmesi sağlandı.

 

 

 

● İş Güvenliği kısmına ‘Çalışma İzinleri’ eklenerek ; işletme ile ilgili bakım denetim düzeltme temizleme gibi çalışma kayıtlarının tutulabilmesi sağlandı.

 

 

İş Güvenliği kısmına ‘KKD Takibi’ eklenerek ; Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım girişlerinin yapılabilmesi sağlandı.

 

 

Sertifikalarımız