NBYS İSG OSGB, İşyeri Hekimliği, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Muayene Modülü

İş Sağlığı Modülü ; Çalışan defteri ve Protokol defteri olarak 2 ayrı ekrandan oluşur.

Çalışan defterinde çalışana özel tüm geçmiş muayene ve izlem kayıtlarını görebilirsiniz. 
Protokol defterinde ise bulunduğunuz güne ait işlemleriniz gözükmektedir. 
Yeni butonu ile mevcut tüm muayene türleri listelenir. 
Muayene türünü bu alandan seçip, hastayı işleme alabilirsiniz.  
İşlem yapmak istediğiniz reçete, tanı, semptom vb alanlarda + butonuna tıklayarak eklemeler yapabilir veya hızlı arama ekranında tek bi yerden bütün işlemleri arattırarak ekleme yapabilirsiniz.

 

 

Çalışan Modülü

Bu kısımda yeni çalışan kaydı gerçekleştirilir.
“Yeni” butonuna tıklayıp zorunlu olan yıldızlı alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna tıklanır. 
Çalışanın firma ve şube bilgilerini seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
Çalışan kaydında değişiklik veya detay bilgilerinde güncelleme yapmak isterseniz “düzenle” butonuna tıklamanız yeterlidir.

 

Eğitimler

Yeni butonuna tıklayarak oluşturduğunuz bir şablon varsa seçilerek detay bilgileri ekrana gelir. Eğer şablon yoksa Eğitim tarihi, eğitim adı, eğitim yeri, eğitim türü durumu seçilerek kayıt işlemi alınır. Sağ tarafta bulunan Konular,  Konu İçerikleri, Eğitim Katılımcıları ve yapıldı ise Sınav eklendikten sonra eğitim girişi sağlanmış olur.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, e-imza ile bakanlığa veri gönderimi yapmak için “Gönder(İBYS)” butonu üzerinden  Eğitim göndere tıklanır  .

 

Eğitim Şablonları

Bu kısımda YENİ butonuna tıklanır. Şablon adı, eğitim türü, eğitim yeri bilgisi doldurularak kayıt işlemi yapılır. Sağ tarafta yer alan eğitim konusu, konu içerikleri ve sınav detayları eklenir. Oluşturdugunuz şablonlar sayesinde eğitim girişlerinizi daha rahat ve kolay şekilde yapabilirsiniz.

 

Soru Hazırlama

Soru hazırlamak için yeni butonuna tıklanır, kategori ve eğitim türü seçiminden sonra soru ve bu soruya ait cevapları doldurulur ve kayıt işlemi gerçekleşmiş olur. 
 

 

Sınav Hazırlama

Sınav hazırlamak için yeni butonuna tıklanır. Sınav adı ve açıklaması eklenir. Sağ kısımda belirtilen kategori, eğitim grubu, puanı ve oluşturduğunuz sorulardan ekleme yaparak sınav oluşturabilirsiniz.

 

Acil Eylem Planları Modülü

Acil eylem planı ekranında; işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olması gerektiği planının oluşturulması ve tatbikatların yapılabilmesi için işlem girişi sağlayabilirsiniz.

Zorunlu bilgileri doldurduktan sonra işlemi kapatıp, isteğe bağlı silme, düzenleme işlemi yapabilirsiniz.

 

Çalışma İzinleri Modülü

Çalışma izinleri ekranında; işletme ile ilgili bakım denetim düzeltme temizleme gibi çalışma kayıtlarının tutulabilmesi için kayıt açabilirsiniz.

Yeni butonundan işlem sağlayıp, Zorunlu bilgileri doldurduktan sonra işlemi sonlandırıp, isteğe bağlı silme, düzenleme işlemi yapabilirsiniz.

 

Döf Modülü

Döf kısaltmasının açılımı “Düzenleyici veÖnleyiciFaaliyet” tir.  Kalite Yönetim siteminde sıkça kullanılan bir terimdir.

Önleyici Faaliyet; Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir. Önleyici faaliyet oluşumu önlemek için yapılırken, düzeltici faaliyet tekrarı önlemek için yapılır.

Düzeltici faaliyet ise Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir.

Programda “yeni” butonuna tıklayarak genel bilgileri doldurmanız gerekir. Bilgileri doldurduktan sonra listeye dönüp, düzenle, sil ve yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

 

Ekipman Modülü

İşletmede gerekli olan araç gereç, donanımların bulunduğu alandır.

Programda “yeni” butonuna tıklayarak, genel bilgileri doldurmanız gerekir. Bilgileri doldurduktan sonra listeye dönüp, düzenle, sil ve bakım takibi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İş Kazası ve Ramakkala Modülü

İş kazası ekranından; işçinin işini yaparken, işyerinde gerçekleşen, işçiyi bedence ya da ruhça etkileyen kaza kayıtlarının girişi sağlayıp, iş kazası takibi yapabilirsiniz.

 Ramak kala ekranından; işyerinde meydana gelen ramak kala olayların girişlerini yaparak takip edilebilirsiniz.

 

İSG Defteri Modülü

İşyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, daha sonra ilgili kişiye mail yoluyla iletildiği ekrandır.

Programda “yeni” butonuna tıklarak, genel bilgileri doldurmanız gerekir. Bilgileri doldurduktan sonra listeye dönüp, düzenle, sil ve mail gönderme işlemi yapabilirsiniz.

 

İSG Kurul Toplantıları Modülü

Kurul üyeleri kısmında ‘ekle’ butonundan manuel olarak , ya da ‘İsg Personel Ekle’ butonundan toplu olarak kurul üyeleri ekleyebilirsiniz. Bu ekran, ekleme yapıldıktan sonraki toplantıda otomatik olarak getirilebilmesi için işlem sağlayacağız ekrandır. Zorunlu bilgileri doldurduktan sonra işlemi kapatıp, isteğe bağlı silme, düzenleme, yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

 

KKD Takibi Modülü

Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım girişlerinin yapılabilmesi için kullanılan bir ekrandır.

Yeni butonundan işlem sağlayıp, Zorunlu bilgileri doldurduktan sonra işlemi sonlandırıp, isteğe bağlı silme, düzenleme ve yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

 

Kontrol Listesi Modülü

İsg uzmanı; çalışanları kontrol edip, bulunduğu ortamın uygun mu? uygun değil mi? kontrolünü sağlayıp programa girişini sağlar.

Yeni kontrol ekle” diyerek zorunlu alanlar doldurulur. Detay alanından istenilen bilgiler ve fotoğraflar eklenip kayıt işlemi gerçekleştirilir.

 

Ortam Ölçümleri Modülü

Ortam ölçüleri ekranında; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli işlemlerin girişini yapabilirsiniz.

Yeni butonundan işlem sağlayıp, Zorunlu bilgileri doldurduktan sonra işlemi sonlandırıp, isteğe bağlı silme, düzenleme işlemi yapabilirsiniz.

 

Risk Değerlendirme Modülü

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarının girişlerinin saglandıgı ekrandır.

Yeni risk oluştur diyerek; Değerlendirme bilgileri doldurulur. Zorunlu alanların dolu olduğu taktir de

Aksiyon başlatılır.

 

Genel Analiz Modülü

Genel analiz kısmında ; sevk , tanı , şikayet analizleri , günlük muayene analizi , kan grubu analizi gibi daha birçok alanların istatistiğini görüntüleyebilirsiniz.

 

İSG Dinamik İstatistik Modülü

Bu ekranda detaylı olarak İş Sağlığı Analizi ( Bütün izlem ve Muayene ) – İş Güvenliği Analizi ( Eğitim, Risk Analizi, Döf Analizi, İsg Kurul Analizi, KKD Analizi )  – Çalışan Analizi ( Çalışan dağılımı, İstihdam Durum Dağılımı, Çalışan İşe Başlama- İşten Ayrılma durumu ) istatistiklerini inceleyebilirsiniz.

 

Yıllık Değerlendirme Modülü

Bu ekranda firmalara ait; risk değerlendirmesi, ortam ölçümleri, işe giriş muayeneleri gibi daha bir çok işlemlerin değerlendirme detay bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 

Eğitim Gönderimleri Modülü

İş Güvenliği Uzmanlarımız bu ekran üzerinde uyguladıkları eğitimleri toplu ya da seçili olarak gönderim yapabilir ve tarih aralığı belirterek başarılı başarısız kayıtları görüntüleyebilirler.

Gitmeyen veri hatalarını ise ‘açıklama’ kısmından görebilirsiniz.

 

SMS Gönderim Modülü

Toplu veya tek olarak SMS gönderebileceginiz, Firmanız da bulunan tüm çalışan ve ortak kullanıcılarınıza anlık olarak bildirimde bulunabileceğiniz mesajlaşma bölümüdür.

Ayrıca Kalan SMS sayınızı görüntüleyebilir ve SMS Paketi satın alabileceğiniz linke tıklayarak işlemlerinizi sürdürebilirsiniz.

 

SMS Şablonları Modülü

SMS Şablonlarında SMS içerikleri ve SMS Kişi Grupları ile ilgili şablonlar oluşturabilir , SMS Gönderim ekranında oluşturduğunuz şablonlardan ekleme yapabilirsiniz.

 

Firma & Şubeler Modülü

Sistem kullanıcıları, bu bölümde yetkili olduğu firmaları ve bu firmaların altında bulunan şubelerini kolaylıkla ekleme, düzenleme, silme ve listeleme işlemlerini yapabilir.  Her firmanın çalışan sayısı ve şubenin çalışan sayıları detaylı olarak listede gösterilmektedir.

Yeni butona tıklayarak; Bu bölümde kullanıcıya zorunlu olarak belirlediğimiz ünvan, Kısa Ad, Tür, Şube Adı, firma sgk sicil no doldurup ve zorunlu alanların dışında ekranda görünen seçenekleri doldurup KAYDET butonuna tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

 

Genel Tanımlar Modülü

Kullanıcının sistem içinde kullanacağı tanımlar veya parametreler bu bölümde oluşturulur. Oluşturulan bu parametreler veya tanımlar kullanılacağı zaman kullanıcı veri girişi yapacağı bölümde o bölüm için oluşturmuş olduğu parametre veya tanımları görebilir. Bu bölümde sol taraf Genel Tanımlar başlığının olduğu bölüm, sağ taraf ise Genel Tanım başlığına göre veri girişi yapılacağı bölümdür.

Genel Tanımlar Genel, İş Sağlığı, İş Güvenliği olarak 3 bölümden oluşmaktadır.

 

Çalışan Uyarıları Modülü

Kullanıcı herhangi bir çalışan veya dışardan gelen bir kişi için uyarı almak isterse bu ekran üzerinden bir uyarı kaydı açabilir.

Ayrıca kişi muayeneye alındığında, tanımlanan uyarısı ekrana gelir.

Çalışan Uyarıları kaydı için ekleme, silme ve düzenleme işlemleri yapılabilir.

 

Randevu Modülü

Bu ekran görüşme, takip , muayene vb işlemler için kullanıcı gün vermek istiyorsa randevu sistemini kullanır.

Bunun için; Gün seçilip, sağ üst köşede bulunan İŞLEM YAP seçeneğine tıklanır.

Açılan pencerenin sağ kısmında bulunan + butonuna tıklanarak, randevu verilecek kişi seçilir ve kişinin bilgileri ekrana düşer gereken bilgiler doldurulup KAYDET denir.

Randevu zamanı gelen kişinin , randevu ekranına bakıp seçtiğiniz günün üzerine tıkladığınızda İŞLEME AL seçilirse, kullanıcı muayene ekranına yönlendirilir.

 

Excel Aktarım Firma Modülü

Birden fazla firma aktarımı için excel de zorunlu bilgiler (Hizmet alan grup, Hizmet alan kurum sgk sicil no) doldurulduktan sonra dosya seç butonundan ilgili dosya seçilir.

Başlat butonuna tıkladıktan sonra, firma aktarımı gerçekleşir.

Excel Aktarım Çalışan Modülü

Birden fazla çalışan aktarılmak isteniliyorsa ve kullanıcının firmaya ait excel dosyası yok ise yeni dosya oluşturmak için ; “ÖRNEK DOSYA İNDİR” e tıklanır.

Dosya açılır zorunlu alanlar (TC kimlik No, adı, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, giriş tarihi) doldurulur.

Excel dosyası hazırlandığında program içerisinde araçlar modülüne gelinip, excel aktarım çalışan seçilir.

Firma seçiniz / şube seçiniz alanları seçildikten sonra dosyayı seçip excelden listeyi oku butonuna tıklanır.

Özellikle zorunlu bilgiler eşleştirildikten sonra “aktarımı başlat” butonuna tıklayıp excel çalışan dosyanızı aktarabilirsiniz.

 

Ziyaret Günleri Modülü

İsg profesyonellerinin çalışma planlarının yapıldığı ekrandır.

Bu ekran sayesinde profesyonelin yaptığı işin takibi sağlanır.

Sağ üstteki GÖRÜNÜM kısmından Personel bazlı veya Firma bazlı seçilip işlem yapabilir.

Ekranda yer alan takvimden , hangi gün için işlem yapmak istiyorsa üzerine gelerek artı butonuna tıklanırak “İŞLEM YAP”ılır.

Açılan pencerede ki bilgiler doldurulup KAYDET butonuna tıklandıktan sonra ziyaret kaydı açılmış olur.

 

Yıllık Faaliyet Tanımları Modülü

Bir firmanın, bir yıl içerisinde yapacağı faaliyetlerin planladığı ekrandır.

Bu ekran çıktısı alınarak veya mail yoluyla iş kurula gönderilir.

“Yeni” butonundan Yıllık faaliyet ekle ekranı açılır.

Tanım faaliyet listesinde ki tanım seçilerek “Tamam” butonuna tıklanır.

Oluşturulan faaliyeti silmek isterseniz sol üstte ki sil butonundan silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca excel, cvs, Pdf olarak indirebilirsiniz.

 

Dosya Aktarımı Modülü

Çalışanınızın; Biyolojik Analiz (KAN),Biyolojik Analiz(İDRAR), Radyolojik Analizler, Fizyolojik Analizler (SFT), Fizyolojik Analizler (ODYO), Psikolojik Analizler, İş kazası muayenesini seçip aktarabilirsiniz.

Yapmanız gereken; Excel formatında ve excel isminin çalışanın Tc si olarak değiştirilip, “dosya seç” butonu ile aktarım sağlayabilirsiniz.

Yapılan aktarım sonucunda çalışanın kayıt bilgilerindeki dosya işlemlerinde  veya  hasta işe giriş, periyodik muayeneden geçirildiğinde , Lab.Bulguları kısmından aktarılmış olan dosya kaydına ulaşabilirsiniz.

 

Genel Ayarlar Modülü

Kullanıcının sistem içinde değiştireceği veya seçebileceği işlemler genel ayarlar kısmından yapılır.

İçerisinde;  Genel Ayar Tanımları – Güvenli İp Adresleri alanları mevcuttur. 
Bu kısımda periyod, tür, uzunluk belirlenir.
Güvenli İp Adresleri kısmından ise; güvenli İp’ ler tanımlanarak,  harici İp’lerden programa erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Ayrıca 6 adet eğitim Sertifika tasarımı mevcuttur.
Bu sertifikalardan herhangi biri seçildiğinde, eğitime katılan personel sertifikalarını seçilen formatta yazdırabilirsiniz.

 

Görev Tanımlama Modülü

Bu kısımda “Yeni Görev” butonuna tıklayıp,  Görev için “Şehir&Şube” seçimi yapıldıktan sonra ileri butonu ile açılan Genel Bilgiler kısmından Görevin Başlangıç – Bitiş Tarihi ve Diğer bilgileri doldurularak ileri butonuna tıklanır.
Bir önceki ekranda seçtiğimiz türlere göre açılan Detay Seçimi kısmında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ileri butonuyla Sonuç kısmına gelinir ve tüm seçilen bilgilerin ön izlemesinde düzeltilmek istenen alan yok ise Tamamla butonu ile görev tamamlanmış olur.
Görevler ekranındaki tanımlanan görevlerin durumu Pasif-Yayında olarak değiştirilebilir ve yayında olarak seçilen görevlere, Personeller sağ üst köşedeki zaman dilimi simgesine tıklayarak ulaşabilir.

 

Görev Analizi Modülü

Görev Analizi; tanımlanan görevlerin gerçekleşme durumları ve görev üzerine tıklandığında ise, görevin detay bilgileri görüntülenebilir.

 

İSG Profesyonel Tanımları

Bu kısımda lisanslı kullanıcıların bilgileri mevcuttur.

Bilgilerinde yanlışlık varsa düzenle deyip bilgilerini doğrulayabilir veya işten ayrılma durumunda program yöneticisi kullanıcıyı pasif durumuna alıp programa girişini kısıtlayabilir.

 

Yetki Grubu Tanımlama Modülü

Kullanıcılara verilen grupların tanımlandığı bölümdür. Sistem yöneticisi bu bölümde kullanıcıya yetki verebilmek için grup oluşturur.

Bu guruba ait olan yetkileri hangi kullanıcıya vermek isterse Kullanıcı Tanımları ekranında bulunan kullanıcıyı oluşturduğu gruba aktarır.

Sol tarafta grubun oluşturulduğu bölüm yer alır. Sağ tarafta ise oluşturulan bu gruba ait yetkiler verilir.

Böylelikle kullanıcının aktarılmış olduğu grupta hangi yetkiler var ise, kullanıcı o yetkilerin tamamına sahip olur.

 

Kullanıcı Tanımları Modülü

Sistemi kullanan kişiler bu bölümde listelenir. Sistemi kullanacak olan kişiler adına kullanıcılar oluşturulur. Bu kullanıcılara sistem yöneticisi tarafından tüm yetkiler veya sistem yöneticisinin belirlediği yetkiler dâhilinde yetki ataması yapılır. Kısaca bu pencere de oluşturulan bir kullanıcının hangi yetki ile sistemi kullanacağı belirlenir.

Yeni bir kullanıcı oluşturulmak isteniyorsa YENİ tuşuna basılır. Gelen pencerenin sol kısmındaki; Kullanıcı Bilgileri  tc kimlik no,ad,soyad, e posta adresi doldurularak, kullanıcının mailine doğrulama linki gönderilir. Kişi link üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturduğunda artık program girişi sağlayacaktır.

 

İSG Profosyonel Takibi Modülü

Bu kısımdan programda tanımlı olan isg profesyonelleri durumlarının genel ve detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

 

Bildirim & Mesajlar Modülü

Bu ekranda; Ortak çalıştığınız kullanıcılara mesaj göndermenizi ve onlardan gelen mesajların bildirimlerini alabileceğiniz ekrandır.

 

Yardım Modülü

İSTEK HATA BİLDİRİMİ

Program ile ilgili öneri, teşekkür, şikayet vb. durumları mesaj olarak bize ilettiğinizde, sistemimize düşen bildirim ile size dönüş sağlayıp problemleri çözmeye yardımcı oluyoruz.

GEREKLİ DOSYALAR

Bakanlığa veri gönderme aşamasında imzalama işlemi için, program içinde imzacı exe dosyasını indirmeniz gerekiyor.

Bilgisayarınızın işletim sistemi göre (wac,Linux,Windows) gibi seçeneklerden size uygun exeyi seçip indir demeniz yeterli olacaktır. ( Kullanmakta olduğunuz e imzanızın kendi uygulamasının da sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. )

Sertifikalarımız