Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!
NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Bildirim ve İzlem

Bebek - Çocuk Bildirim ve İzlem

Doğum bildirimini USS’ye gönderme, aşı takvimi görüntüleme, bebek ve çocuk izlemlerinin yapılması ve değer tablolarının görüntülenmesi gibi işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Doğum Bildirimini Ulusal Sağlık Sistemi (USS)’ne Gönder
 • Aşı Takvimi
 • Bebek İzlemleri
 • Bebek İzlem Takvimi
 • Çocuk İzlemleri
 • Çocuk İzlemTakvimi
 • Persentil Eğrileri
 • Persentil Değer Tablosu

15-49 Yaş Kadın Bildirim ve İzlem

15-49 yaş kadın izlemleri, erişkin aşı takvimi ve kadına yönelik aile içi şiddet taraması ve kaydının yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • 15-49 Yaş Kadın Bildirimi Ulusal Sağlık Sistemi (USS)’ne Gönder
 • 15-49 Yaş Kadın İzlemleri
 • Erişkin Aşı Takvimi
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama

Gebe Bildirim ve İzlem

Gebe bildirimini USS’ye gönderme, gebeliğin bitişini bildirme, gebeliğin izlenimleri, gebeliğin izlem takvimi, gebeliğin değişim grafikleri, erişkin aşı takvimi ve misafir anne talebi gibi işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Gebe Bildirimini Ulusal Sağlık Sistemi (USS)’ne Gönder
 • Gebeliği Sonlandır
 • Gebeliğin İzlenimleri
 • Gebeliğin İzlem Takvimi
 • Gebeliğin Değişim Grafikleri
 • Erişkin Aşı Takvimi
 • Misafir Anne Talebi

Lohusa Bildirim ve İzlem

Gebelik sonuç bildirimi, gebeliğin izlemleri, lohusalığın izlemleri, lohusalığın izlem takvimi, lohusalığın değişim grafikleri ve erişkin aşı takvimi bu ekranda görüntülenir.

Alt Modüller

 • Gebeliğin Bildirimini Ulusal Sağlık Sistemi (USS)’ne Gönder
 • Gebelik Sonuç Bilgileri
 • Gebeliğin İzlemleri
 • Lohusalığın İzlemleri
 • Lohusalığın İzlem Takvimi
 • Gebeliğin Değişim Grafikleri
 • Lohusalığın Değişim Grafikleri

Obezite Bildirim ve İzlem

Kişinin ağırlık, boy, bel çevresi, kalça çevresi, tansiyon ve ek hastalık bilgilerinin girildiği ekrandır.

Diyabet Bildirim ve İzlem

Kişinin diyabet tanıları girildikten sonra ağırlık, boy, bel çevresi, kalça çevresi, tansiyon, glukoz ve hb A1C değerlerinin girildiği ve izleminin yapıldığı ekrandır.

Ruh Sağlığı Bildirim ve İzlem

Kişinin ruh sağlığı ile ilgili tanı ve izlemlerin yapıldığı ekrandır.

Kanser Bildirim ve İzlem

Kişilerin gerekli tahlil ve tetkiklerle kanser taramasının yapıldığı ve izlemlerinin gerçekleştiği ekrandır.

Evde Sağlık Bildirim ve İzlem

Evde sağlık ve bakım hizmeti almak isteyen kişilerin hastalığı hakkında bilgi, tanı ve tedavisi, sürekli kullandığı ilaçları, tıbbi cihaz, ortez ve protezleri girilerek değerlendirme yapılıp, müracaat eden kişi bilgileri ile ilk izlem bilgileri girildikten sonra Evde Sağlık Bildirimi yapılabildiği ekrandır.

Okul Çağı - Gençlik Bildirim ve İzlem

Okul çağı ve gençlik çağındaki kişilere işitme, görme, gelişimsel, sosyal davranışsal, aşılama, beslenme gibi değerlendirmelerin giriş işlemlerinin yapıldığı ve sonuç bilgilerinin kayıt alındığı ekrandır. Öğrenci muayene ve izlem bildirimi yine bu ekrandan çıkarılabilir.

Ölüm Bildirimi

İşlemler bölümünden ölüm durumunu öğrenip ÖBS’ye gönderilmesi bu modül ile gerçekleştirilir.
 

NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hasta Kabul Modülü