Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!
NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Servis Entegrasyonu

USS Veri Al – Veri Gönder

Hasta bilgi, bildirim, muayene ve izlemleri Ulusal Sağlık Sistemi (USS)’ye gönderilen modüldür. Kesin kayıtlılar, yeni eklenenler, yeni doğanlar, ilişiği kesilenler, ölenler, bilgileri değişenler gibi veriler yine bu ekranda USS’den alınabilir.

İSM Veri Al – Veri Gönder

Çalışılacak tahlil ve çekilecek tetkikleri gönderip sonuçlarının alınabileceği modüldür.

Alt Modüller

  • Çalışılacak Tahlilleri Gönder
  • Çekilecek Tetkikleri Gönder
  • Tahlil Sonuçlarını Al
  • Tetkik Sonuçlarını Al

KDS Sorgulama ve Analizi

Genel performans raporu, bebek aşı, bebek izlem, çocuk izlem, gebe izlem detaylarının görüntülenebildiği ekrandır.

Gebeleri Kontrol Et Servis Entegrasyonu

Yereldeki gebeler, yerelde gebe olmayıp USS’de olanlar, yerelde gebe olup USS’de olmayanlar, bilgileri değişenler gibi verilerin kontrolünün sağlandığı modüldür.

Kanser Tarama Kontrol Et Servis Entegrasyonu

Servis Entegrasyonu sayesinde kolorektal hedef listesi, meme hedef liste, servis hedef liste, HPU tahlili istenenler, mamografi tetkiki isteneler gibi işlemlerin kontrolünün sağlandığı ekrandır.

Hastalık Yönetim Platformu (HYP) Servis Entegrasyon

Servis Entegrasyonu sayesinde kardiyovasküler risk, diyabet, hipertansiyon ve obezite kontrolünün sağladığı ekrandır.

Özellikli İzleme Tabi Hastaları Kontrol Et Servis Entegrasyon

Servis Entegrasyonu sayesinde özellikli izleme tabi hastalar listesi USS’den alınmaktadır. Son izlem bilgisi dışındaki tüm bilgiler, bu liste içerisinde gelmektedir.
Son izlem bilgisi ise yerel veri tabanında kayıtlı son izlemin tarihidir. Servis Entegrasyonu sayesinde özellikli izleme tabi hastalar listesi USS’den alınmaktadır.
Son izlem bilgisi dışındaki tüm bilgiler, bu liste içerisinde gelmektedir. Son izlem bilgisi ise yerel veri tabanında kayıtlı son izlemin tarihidir.
Servis Entegrasyonu sayesinde özellikli izleme tabi hastalar listesi USS’den alınmaktadır. Son izlem bilgisi dışındaki tüm bilgiler, bu liste içerisinde gelmektedir.
Son izlem bilgisi ise yerel veri tabanında kayıtlı son izlemin tarihidir.

MHRS Randevu İşlemleri

Bu modülde MHRS randevu işlemleri yapılabilmektedir.       

E-rapor Sistemi Servis Entegrasyonu

Servis entegrasyonu sayesinde durum bildirme, askerliğe elverişlilik, sporcu lisans, sürücü olur, doğum gibi raporların Sağlık Bakanlığı’na e-rapor sayfasından girişlerin yapıldığı ekrandır.

Aşı Takip Sistemi Servis Entegrasyonu

Sağlık Bakanlığı’na ait Aşı Takip Sistemi ekranına bağlanan modüldür.

Covid – 19 ASİE Servis Entegrasyonu

Hekimin bulunduğu Aile Hekimliği Birimine ait olan Covid – 19 form kaydının yapıldığı modüldür.

Reçete Bilgi Sistemi Servis Entegrasyonu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlanan modüldür.

NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hasta Kabul Modülü