Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com
NBYS İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İSG süreçlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebileceğiniz tek adres!
NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Toplu ODYO Muayenesi

İş Güvenliği

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarının girişlerinin sağlandığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Çalışan Eğitimleri
 • Eğitim Şablonları
 • Eğitimler
 • Soru Hazırlama
 • Sınav Hazırlama
 • Kontrol Listesi
 • İSG Defteri
 • Risk Değerlendirme
 • DÖF
 • KKD Takibi
 • İş kazası ve Ramakkala
 • Acil Eylem Planları
 • İSG Kurul Toplantıları
 • Ortam Ölçümleri
 • Ekipman
 • Çalışan Denetimleri
 • Çalışma İzinleri
 • Aksiyon Takip

 

NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İş Güvenliği Modülü