Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

BİONTECH AŞISI HK.

Değerli Aile Hekimlerimiz;

Sağlık Bakanlığı'ndan iletilen bilgilendirmeye göre;

Aile hekimliklerinde uygulanan aşı randevuları; sadece Covid-19 Aşı(Sinovac) olacak şekilde uygulanmaktaydı. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yapılan geliştirmeden sonra, aile hekimliklerinde hem Covid-19 Aşı(Sinovac) hem Covid-19 Aşı(Biontech) için randevu oluşturulabilecektir. Bu kapsamda Covid-19 Aşı(Biontech) randevuları için aksiyon kodu sisteme eklenmiştir. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından MHRS'ye bildirilen Aile Hekimliği Birimlerinin, Biontech aşısı için cetvel açma yetkileri tanımlanmıştır. Sadece Biontech aşısı için cetvel oluşturmaları istenen ve tanımlanan Aile Hekimliği Birimleri, cetvel oluşturulabilir.

Aile hekimlerinin cetvelleri tanımlanırken haftalık 40 saat kuralı geçerli olacaktır. 40 saati doldurmayacak şekilde sadece Covid-19 Aşı seçilip 40 saat dolmadan cetveli kesinleştirme işlemi yapılamayacaktır.

Not 1 : Sistemin cetveli kabul edebilmesi için Covid-19 Aşı(Biontech) aksiyon kodu ile tanımlanan cetveldeki toplam kapasitenin 6 ve 6 nın katı olması şartı bulunmaktadır.
    Örneğin;
            10:00 ile 11:00 arasına 10 dk da 1 hasta şeklinde cetvel tanımlamanıza  izin verecektir (toplam hasta  kapasitesi 6 olduğundan). Fakat 10:00 ile 11:30 arasına 10 dk da 1 hasta tanımlarsanız toplamda 9 kapasite edeceğinden sistem kabul etmeyecektir. Covid-19 Aşı(Sinovac) aksiyon kodu için bu durum geçerli değildir. Sadece Covid-19 Aşı(Biontech) için açılan zaman dilimlerinde 6 nın katı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Not 2 : Aynı zaman dilimine Covid-19 Aşı(Sinovac), Covid-19 Aşı(Biontech) ve Muayene aksiyonları ile cetvel açılabilmektedir. Aşılamada karmaşa olmaması için; aynı zaman dilimine Covid-19 Aşı(Sinovac) ve Covid-19 Aşı(Biontech) aşılama tanımlanmaması ve ASM'deki tüm hekimlerin aynı zaman dilimine aşılama takvimi oluşturması önerilir. Bu şekilde aşı zayi olma ihtimali en alt seviyede olacaktır.