Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

İBYS Veri Setleri Güncellendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Seti”ne ek olarak “Sağlık Gözetimi Veri Seti” verilerinden işegiriş/periyodik muayene bilgilerinin bakanlık sunucularına gönderimine biz ekip olarak hazırız.

  • Tüm Özel Kurum ve Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri
  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri
  • Tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri
  • Tüm Bireysel Çalışan İş Güvenliği Uzmanları
  • Tüm Bireysel Çalışan İşyeri Hekimleri
  • Tüm Periyodik Ekipman Test Kontrol Muayene Yapan Firmalar
  • Tüm Endüstriyel Hijyen Ölçüm Analiz Yapan Firmalar
  • Tüm Tahlil Tetkik Laboratuvar İşlemleri Yapan Firmalar

    Peki siz hazır mısınız?

Kurumunuzun gereksinimlerini karşılamak üzere NBYS İSG yazılımını 30 (Otuz) Gün boyunca ücretsiz kullanabilmeniz için Demo Talep Formunu doldurmanız yeterlidir.

NBYS İSG TR Sunumu Görüntülemek için Tıklayınız!..

İBYS Veri Setleri Güncellendi

Bakanlıkça sahadan alınacak verilere ilişkin hazırlanan veri seti Versiyon-1.2 olarak güncellenmiştir. Daha önce Bakanlığımıza gönderimi yapılmakta olan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Seti”ne ek olarak “Sağlık Gözetimi Veri Seti” gönderimi başlatılmıştır.

Sağlık Gözetimi kapsamında 01.02.2020 tarihi itibarı ile işyeri hekimlerince düzenlenecek olan işe giriş/periyodik muayene bilgilerinden yayımlanan veriler, İBYS entegratör firmaları aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilecektir. Geçmişe yönelik kayıtları olan işyerleri için eski tarihli verilerin gönderimi yapılabilmektedir.

Gönderilmesi Gereken Veri Setleri:
1- Çalışanların İSG Eğitimleri Veri Seti
2- Sağlık Gözetimi Veri Seti

Veri Seti dışında kullanıcıların aşağıdaki doğrulama/sorgulama işlemlerini yapabilmesine imkan verilecektir:
1- İşyeri Bilgisi Sorgulama
2- Profesyonel Yetkisi Sorgulama
3- Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama
4- Çalışanların Muayene Geçmişini Sorgulama

Bahsi geçen veri setleriyle ilgili tüm dokümanlar duyuru ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.

İşe Giriş/Periyodik Muayene Bildirim Veri Seti
Kapsam: İSG Hizmeti almakla yükümlü işyerleri
Bildirim Yükümlülüğü Başlangıç: 01.02.2020
Bildirim İçin Son Tarih: Muayene tarihi itibarı ile 30 gün içinde
(Geçmiş verilerin girişine 2021 yılı sonuna kadar izin verilecektir.)
Bildirim Periyodu: Her muayene için.

Açıklama;
6331 sayılı İş Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinde: “– (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla…” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm doğrultusunda çalışanların sağlık muayenelerinin asgari şartları İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen sağlık muayeneleri kapsamında, asgari olarak İşe Giriş/Periyodik Muayene Bildirim Veri Setinde belirtilen veriler elektronik ortamda tutulmalı ve Bakanlığımıza bildirilmelidir.

Kaynak: İSG-Katip 30.12.2020 İBYS Veri Setleri Güncellendi