Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (Veri Paylaşımı Hakkında)

İş sağlığı ve güvenliği alanında milli bir karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilerek 2018/1 Sayılı Dış Genelge ile Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Bakanlıkça tescil edilen Entegratör Firmalara sağlanan web servisler aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca gönderilecek veriler alınmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile işyerlerinde verilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili Genelge kapsamında elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu verilerin gönderiminde e-imza zorunluluğu bulunmakla birlikte kişi ve kurumların ilgili işlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmesi önem arz etmektedir.

Eğitim Veri Seti
Sektörel Kapsam: Tüm sektörler
Tehlike Sınıfı Kapsam: Tüm tehlike sınıfları
Bildirim Yükümlülüğü Başlangıç: 01.06.2018
Bildirim İçin Son Tarih: Eğitim tarihi itibarı ile 30 gün içinde
Bildirim Periyodu: Her eğitim için
 

Açıklama; 6331 sayılı İş Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinde: “İş İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.” Hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm doğrultusunda verilecek eğitimlerin asgari şartları Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde verilen eğitimlerin bilgileri asgari olarak Eğitim Veri Setinde belirtilen şekli ile tutulmalı ve Bakanlığımıza bildirilmelidir.

Veri Setleri Yayımlandı;

Bakanlıkça sahadan alınacak verilere ilişkin hazırlanan veri seti Versiyon-1 olarak yayımlanmıştır. Veri setini incelemek için tıklayınız.

Veri Seti dışında kullanıcıların aşağıdaki doğrulama/sorgulama işlemlerini yapabilmesine imkan verilecektir:

1- İşyeri Doğrulama
2- Çalışan Doğrulama
3- Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama

Kaynağı Görüntülemek İçin Tıklayınız