Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

İşyeri Hekimlerinin Dikkatine!.. (Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında)

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Üreticilerinin faaliyet gösterebilmesi için aşağıdaki Gizlilik Sözleşmesi ve aşağıdaki BGYS ve SPICE Sertifikalarına sahip olması şartı getirilmiştir.

  • Bilişim Sistemleri Gizlilik Sözleşmesi
  • TSE ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası
  • TS ISO/IEC 15504 SPICE ya da CMMI Sertifikası

Doktor Bilgi Bankasında kaydı olan hekimler; bu sözleşmelere sahip olan firmaların yazılımlarını kullanmaları gerekmektedir. Aksi halde Sertifika Lisanslarının iptali söz konusu olacaktır.

Sertifikalara sahip olmayan firmaların Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetini Sağlayamayacaklarından dolayı Bilişim Sistemleri Ekibi bu gibi firmalara yasal ceza ve yaptırım uygulamasına gidecektir.

İşyeri hekimleri için sonraki aşamalarda e-Nabız sistemine veri gönderimi için Sağlık Bakanlığı ARGE çalışması başlatmıştır. Hastaların sağlık verilerini (muayene, rapor, reçete vb. bilgiler) e-Nabız sistemine gönderim aşamasında Gizlilik Sözleşmesi ve BGYS ve SPICE Sertifikaları gereklidir.

Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Biriminde Atkif - Muayene Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı olan ve İşyeri Hekimliği yazılımını kullanıma açan İLK FİRMAYIZ.

Aktif Lisanslı MBYS Firmaları: http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,24303/aktif-mbys-listesi.html

 

Bilgilendirme Dökümanları;

Sağlık Bakanlığı Bilişim Sistemleri Gizlilik Sözleşmesi
Sözleşme Linki: http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/2994,ek-3-gizlilik-sozlesmesipdf.pdf

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-1.htm

Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 Sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.

Genelge Linki: http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3011,75730711--sayili---genelge---2015-17pdf.pdf?0