Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

Sağlık Bilişimi Denetleme ve Kontroller

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2017 tarihli ve 67523305-719-67523305-719-2571 sayılı "Sağlık Bilişim Denetleme ve Kontroller" konulu yazısıyla, Sağlık.Net sisteminin kapatılmasıyla birlikte, tüm sağlık kuruluşlarının sadece Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri göndermeye başladığı bildirilmektedir. Sağlık tesislerinden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları aracığıyla USS’ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun şeklide gönderimin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlamasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca e-Nabız üzerinden vatandaşların ve hekimlerin sağlık verilerine rahatça erişebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri gönderimine ilişkin kurum/kuruluşunuzca gerekli hassasiyetin gösterilmesi, veri gönderimlerinin ivedilikle arttırılması ve bu kapsamda bakanlığımızın ekteki yazısında belirtilen hususlara uyulması ve yazımız ekindeki "e-Nabız Sistem Erişim Dokümanının" kurum/kuruluşunuzdaki hekimlere tebliğ edilmesi gerekmektedir.

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10930,ustyazipdf.pdf

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10931,e-nabiz-erisim-dokumanipdf.pdf