Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’nin hızlı, güvenilir ve en iyi Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi!

NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider
 •  

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

  NBYS Aile Hekimliği Yazılım Sistemimiz ile doktorlarımızın ve hemşirelerinin hastalarına ait veri girişi ve veri gönderimi işlemlerini güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde bakanlık sunucularına iletilmesini sağlamakla birlikte, detaylı analiz ve raporlamaların 1 dakikadan daha kısa bir sürede listelenip çıktı olarak alınmasını sağlamaktayız.

  NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Proje Hakkında

  Genel Özellikler

  • Ülke genelinde en çok tercih edilen yazılım

  • Tüm aile hekimliği yazılımları içerisinde en çok güncellenen yazılım

  • Ulusal Sağlık Sistemi (USS)' e tam uyum

  • Sağlık Bakanlığı güncellemelerine en hızlı ve hatasız uyum

  • Aşı net’ e tam uyumlu

  • Medula’ ya tam uyumlu

  • Elektronik imza’ ya hazırlıklı

  • Tanı sınıflama sistemi (ICD–10) 

  • İlaç ve ilaç sınıfları kodlama sistemi (ATC) 

  • Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 

  • Branş kodları 

  • Güncel Sağlık Kurumu kodları

  • Güncel bakanlık adres kodları

  • İlaç formları listesi

  • Aşı listesi

  • Aşı takvimi değerleri listesi

  • Meslek grupları listesi

  • Parametreler listesi

  • Planlı bebek izlem takvimi otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı gebe izlem takvimi otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı lohusa izlem takvimi otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı çocuk izlem takvimi otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı kanser izlem otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı obezite izlem otomatik oluşturma ve analizi

  • Planlı ruh sağlığı izlem otomatik oluşturma ve analizi

  • Persentil değerlerini otomatik hesaplama ve grafiksel gösterimi

  • Hl7 (Health level 7) standartlarına uyumlu

  • MERNİS (kimlik paylaşım sistemi) ile tam uyumlu çalışabilme

  • SKRS (sağlık kodlama referans sunucusu) verilerinin otomatik güncellenmesi

  • Hasta bilgilerine doğrudan, hızlı erişim

  • Laboratuvar sistemi entegrasyonu ile yazılım içinden tetkik isteme, sonuç görüntüleme ve analiz imkanı.

  • KIOSK, Kablosuz KIOSK, Sıramatik, Sıcaklık Takip Sistemi ve hasta bekleme monitörü uyumu

  • Randevu takibi

  • Kolay izlem ve aşı takibi

  • Planlı aşı ve izlemleri otomatik oluşturma

  • İstenilen kriterlere göre sorgulama

  • Çok yönlü raporlama

  • Geçmişe dönük işlem yapabilme

  • Veri girişleri, sağlık bakanlığı tarafından belirlenen minimum veri seti (msvs) dikkate alınarak yorumlanmakta ve hekimler görsel olarak uyarılmaktadır.

  • Farklı kriterlere göre SMS gönderebilme

  • Çevrimiçi gazete ve televizyonlar. Maillere hızlı erişim

  • Görsel öğelerle kolay ve hızlı kullanım

  • USS > Veri Al ekranı yeniden düzenlenerek daha hızlı ve işlevsel hâle getirildi. Bu ekran, USS’den alınabilen üç liste için üç sayfa olacak şekilde tasarlandı ve Gebe Listesi de bu sayfalara taşındı. Ayrıca MERNİS (KPS) sorgulamalarında günlük kota olduğu için, toplu sorgulama seçeneğine kriterler eklendi.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  • USS menüsü ve hızlı erişim butonunda aşağıdaki sadeleştirmeler yapıldı. 

  Not : USS > Hasta Bilgisi Öğren seçeneği altındaki Misafir hastalara yönelik sorgulama menüleri kaldırıldı. Bu işlemleri; USS > Veri Al > Hasta Listesi sayfasında Misafirler nüfusunu seçerek yapabilirsiniz.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  • Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2024 tarihli, E-75730711-951.01.09-239469743 sayılı ve “Veri İhlalleri Hakkında” konulu yazısına istinaden; kullanıcı şifre belirlemelerinde, BG.PO.16 kodlu Parola Yönetimi Politikası’na uygunluğu kontrol edildi ve uyarı verilmesi sağlandı.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  • Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2024 tarihli, E-75730711-951.01.09-239469743 sayılı ve “Veri İhlalleri Hakkında” konulu yazısına istinaden; kullanıcı oturum açma sırasında üst üste üçten fazla hatalı şifre girişi olduğunda 10 sn. bekletilmesi ve yetkili kullanıcıya da hatalı oturum açma girişimlerini gösterilmesi sağlandı.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.37

   

  • Sağlık Bakanlığı’nın 05.01.2024 tarihli, E-67414668-234.01.02-233296476 sayılı ve “Yenidoğan Tarama Programı Kapsamında Sağlık Tedbiri Kararı İsteminin Bildirimi” konulu yazısına istinaden; Bebek / Çocuk İzlemleri için düzenlenebilen onam formlarına, NTP Topuk Kanı Onam Formu ile NTP Sevk Onam Formu eklendi ve mevcut onam formlarından İşitme Taraması Onam Formu düzenlendi.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri altına, bazı illerimizden istenen belli bir yaş üstü ya da aralığı nüfus bilgilerinin alınabileceği analiz eklendi.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  • Tanımlar > SKRS Tanımları > İlaçlar ekranındaki Düzelt (çoklu seçim ile birden fazla ilaç için de kullanılabilir) ve Reçete ekranlarındaki ilaçlar üzerinde açılan menülere eklenen İlaç Kayıt Bilgisi ile açılan düzenleme bölümüne Tanı alanı eklenerek; reçeteye eklendiğinde, otomatik eklenmesini istediğiniz tanı varsa seçip kaydedilebilmesi sağlandı.

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  • Kişisel > Özelleştir ekranındaki kullanım tercihlerine, Çalışma Defter Satır Yüksekliği Açıklama Sütununa Göre Olsun seçeneği eklenerek; Çalışma Defterinde Açıklama sütunu görünür ise, kayıt satırının yüksekliğinin, Açıklama bilgisinin tamamı görüncek şekilde boyutlandırılması sağlandı.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.36

   

  • Sağlık Bakanlığı tarafından kadın SMA taramalarında erkek eş/eş adayının SMA taraması yapılmış ve şüpheli sonuçlanmış kuralı, 12 haftası dolmayan gebeler için mücbir sebep şartı eklenerek esnetildi. Bu değişikliğe istinaden; Tahlil ekleme ekranı SMA tarama isteminde, 12 haftası dolmayan gebelerin eşleri için, mücbir sebepten dolayı SMA taraması yapılamamasını girebilecekleri Taranmama Nedeni alanı eklendi.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.35

   

  • Sağlık Bakanlığı tarafından SMA Onam formlarında yapılan metin düzenlemeleri güncellendi.

  ​​​​​​​

  • Çalışma Defteri ekranındaki İşlem Ara seçeneklerine Tüp Kodu Ara eklenerek; mevcut bir tüp kodunu bulup ilgili muayene kaydının ekrana getirilmesi sağlandı.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.35

   

  • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya istinaden;  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde açılan Danışma birimlerine MHRS randevusu alınabilmesi sağlandı.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.34

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.34

   

  • SMA ve Hemoglobinopati Tarama Sonuçları ekranında, sonuç bilgilerini girerken ilgili test sonucunun da görülebileceği link eklendi.

  Not : SMA ve Talasemi sonucu çıktığında, ilgili tarama sonuçlarının USS'ye gönderilebilmesi için bu bilgilerin girilmesi gereklidir. Tarama sonucu bilgilerini; ilgili tahlil üzerinde, farenin sağ tuşu ile açılan menüden Tahlil Hakkında Bilgi seçeneği ya da USS > Veri Gönder ekranında ilgili tarama sonucu beklenen muayeneyi Gönder seçeneği ile girebilirsiniz.

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.34

   

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.34

   

  • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan EVLİLİK ÖNCESİ SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TAŞIYICI TARAMA PROGRAMI SAHA REHBERİ içeriğine istinâden; SMA Taşıyıcı Taraması Onam Formu içeriği düzenlenmiş ve onam formlarına Evlilik Öncesi SMA Bilgilendirme Onam Formu eklenmiştir.
  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.33

   

  • Hastanın SGK Medula ekranındaki reçetelerde; bitiş tarihine göre reçete edilebilir ilaçlar için, Ekle ve Verilebileceği Tarih zeminleri renklendirildi.

  Not : Raporlu ilaçlar için verilebileceği tarihin 15 gün öncesinden itibaren reçete edilebileceği için mavi, raporlu olmayan ilaçlar için ise; verilebileceği tarihin 3 gün öncesinden itibaren reçete edilebileceği için yeşil olarak renklendirilmiştir.

  NBYS AH - Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi V1.0.5.33

   

 • Program hakkında genel bilgiyi www.uludagbilisim.com adresli Web sitemizden alabilirsiniz.

  Aşağıdaki destek hattı numaralarını arayarak programla ilgili karşılaştığınız problemleri aktarabilir, destek personelimizden yardım alabilir ve program hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. 0850 888 6297

  Web sitemiz üzerinden Online Destek Messenger hizmetini kullanarak destek personelimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

  destek@nbys.com.tr e-mail adresine her türlü görüş, düşünce ve önerilerinizi gönderebilirsiniz.

  Demo talep formunu doldurup göndererek, 30 gün ücretsiz kullanım için başvurabilirsiniz. Bu formu doldurarak, size en yakın ve en hızlı ulaşabilecek bayimiz yönlendirilmiş olacaktır.

  0850 888 6297 numaralı telefondan Satış bölümüyle görüşüp, kurulum talebinizi bildirerek başvuru yapabilirsiniz. Yine, size en yakın ve en hızlı ulaşabilecek bayilerimiz yönlendirilecektir.

  Hekim Bilgisayarı, Aile Sağlığı Çalışanı (ASÇ) ve Kiosk için tavsiye edilen en düşük seviyeli sistem gereksinimi.

  İşletim Sistemi: Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 ve Microsoft Windows sürümlerinin NET Framework 4.5 ve sonraki sürümleri olan işletim sistemlerinin 32 bit ve 64 bit sürümleri ile çalışmaktadır. Microsoft NET Framework 4.5 ve üzeri yüklü olmalıdır.

  İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.00 Ghz 4 MB Cache

  Ekran Kartı: Intel HD 4500 (Çift Ekran Destekli)

  Hafıza: 4GB DDR3

  Depolama: 120 GB Solid State Disk (SSD) HDD

  Ekran Çözünürlüğü: 1024*768 piksel ekran çözünürlüğü desteğinin olduğundan emin olunuz.

  Laptop almayı düşünüyorsanız Sayısal Tuş Takımı (Numpad) olmasına dikkat ediniz. (Yoğun sayısal değerler girdiğinizi hatırlayınız)

  *Not : Kiosk ve Hasta bekleme monitörü kullanmayı düşünen kullanıcıların ikinci monitör çıkışı problemi yaşamamaları için, "Windows Starter" versiyonunu almamaları önerilir. (Sadece Hekim bilgisayarları için geçerlidir.)

  **Not: Yukarıdaki gereksinimler programın çalışabilmesi için minimum değerlerdir. Performanslı kullanım için daha yüksek değerlerin seçilmesi uygun olacaktır.

  ***Not: Kiosk olarak kullanılacak bilgisayarlar Multi-touch: Yes, 5 points touch, Multi-language: Supporther veya Sayısal Tuş Takımı (Numpad) olmasına dikkat ediniz.

  İnternet bağlantı hızı normal ise, bilgisayarın işletim sisteminde download işlemlerini engelleyecek herhangi bir problem yoksa ve önerilen sistem gereksinimlerine veya daha üst özelliklere sahip bir bilgisayarda, kurulum işlemi 8 ile 22 dakika içinde sonlanır.

  Kurulumu en verimli ve en hızlı şekilde gerçekleştirebilmek için, konusunda uzman olan bayilerimiz ve personellerimiz size yardımcı olacaklar. Kurulumu kendiniz yapmak zorunda değilsiniz.

  Evet kullanabilir. Kurulum tamamlandıktan sonra, ASE’nin bilgisayarında client (yardımcı bilgisayar) kurulumu yapılarak NBYS AH kullanımı mümkündür.

  NBYS Aile Hekimliği programı on-line (internete bağlı) ve off-line (internet bağlantısı olmadan) çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir uygulamadır. İnternet bağlantısı olmadan da Aile Hekimi hastalarına bakmaya ve verilerini girmeye devam edebilir. Ancak off-line durumunda web hizmetleri (T.C. kimlik doğrulama, Online Protokol işlemleri, veri gönderme/alma, Aile hekimi öğren, e-reçete ) servisleri çalışmaz.

  Bilgisayarınıza format atıldıktan sonra ya da bilgisayarınızı değiştirdiğinizde NBYS Aile Hekimliği programını bilgisayarınıza uzak bağlantı yaparak firmamızın sistem destek uzmanları kurmaktadır. Sizin tek yapmanız gereken format atılmadan önce ya da eski bilgisayarınızdan programın yedeğini alarak CD, flash bellek... v.b yerlere kaydetmektir. Eğer yedek alma işlemi yapılmazsa programda kayıtlı olan verilerinizin geri yüklemesi yapılamaz.

  Programı 3 farklı bilgisayarda kurduğunuzda güvenliğiniz açısından 4. kurulumda böyle bir uyarı mesajı alırsınız ve kurulum yapılmaz. Bu durumda firmamıza ulaşıp, haber vermeniz gerekmektedir.

  ASE’nin NBYS AH programını kullanabileceği bilgisayarlar için sayı sınırı yoktur. NBYS AH programı aynı anda aşı, pansuman enjeksiyon, AP, laboratuar, hemşire odasında vs. kullanılabilir. ASE bilgisayarının, ana bilgisayarın bağlı olduğu internet ağına bağlanması yeterlidir.

  Evet kullanılabilir. Yetkili bayiimiz ASM’de veya destek personelimiz ulaşabileceğiniz 0850 888 6297 numaralı telefondan, uzak erişim ile gerekli ayarları yaparak, ASM içinde NBYS AH kullanan tüm hekimlerin programlarını çalışır hale getireceklerdir.

  Açık gözüken muayene üzerinde sağ tuş yapıp açılan penceredeki Muayeneyi Kapat seçeneğinden muayenemizi kapatabiliriz.

  XX.XX.20XX tarihinden önceki işlemler gönderilemez uyarısını aldığımız işlemler geçmiş dönem işlemi olduğu için gönderimi yapılamaz. Bu işlemleri veri gönder sayfasından kaldırmak için arama butonuna hatayı yazıp tümünü işaretleyip Gönderme seçeneğini seçtiğimizde gönderilmeyecekler sayfasına aktara bilirsiniz.

  USS KDS sayfasına yansımayan hastanın kartına sağ tuş tıklayıp USS (ESK) Bilgileri açılır. USS ESK’daki bilgileri çekilir. Gönderdiğimiz işlemin USS (ESK) ya yansıyıp yansımadığı kontrol edilir. Normal şartlarda veri tabanında yapıp gönderdiğiniz işlemler USS (ESK) sayfasına yansırsa, USS KDS sayfasının bir sonraki güncellemesinde sayfaya yansıması gerekmektedir.

  Veri USS (ESK) te varsa yapmamız gereken 2 işlem vardır.

  a)Veriyi silip tekrar gönderdikten sonra USS KDS sayfasının bir sonraki güncellenmesini bekleyip kontrol etmeniz gerekmektedir.

  b)Bağlı olduğunuz müdürlüğü arayıp verilerin USS (ESK) sayfasında olmasına rağmen USS KDS sayfasına yansımadığının bilgisini vermeniz gerekmektedir.

  USS menüsünde bulunan Veri Al bölümünden sol üstte bulunan Veri Al butonuna tıkladığımızda gelen USS’den Pasif Hasta Listesini Al seçeneği ile Sağlık Bakanlığında pasif hastalarımızı var ise listesini alabilirsiniz.

  Program içerisinde bulunan USS menüsünden Veri Al parametresini seçtikten sonra sol üstte bulunan Veri Al butonunu tıkladığımızda USS’den Gezici Hizmete tabi Hasta Bilgileri Al seçeneğinden mobili Evet gelen hastaları çekip veri tabanına kaydedebiliriz.

  Program içerinden USS menüsünde bulunan Veri Gönder seçeneğinden Hasta Bilgi ve Bildirimleri sekmesinden hastaların tümünün güncellemesini yapabiliriz.

  USS menü başlığından MHRS İşlemleri \ MHRS Çalışma Planı seçeneğini tıklıyoruz. Açılan ekranda istenilen gün üzerinde sağ tuş ile tıklayarak Cetvel Ekle diyoruz, sonrasında Cetvel Türü seçiyoruz zaman dilimini yazıyoruz. MHRS Çalışma Planının sol üst köşe başlığında bulunan Cetveli Onayla seçeneği ile cetveli onaylayabilirsiniz.

  Kopyalama yapacağımız güne ait bölümde sağ tuş tıklayıp MHRS cetvelinden gün kopyala veya Şablondan Gün Kopyala seçeneği ile daha önceki günlerde girilmiş olan planı istediğiniz günlere kopyalaya bilirsiniz.

  Önceki haftalarda oluşturduğunuz cetveli , Hızlı Cetvel menüsünde bulunan Şablon Olarak Kaydet butonu ile Şablon oluşturabilirsiniz.

  USS menü başlığında MHRS İşlemleri \ MHRS Randevu Listesi seçeneğinden alınmış randevularınızı görebilirsiniz.

  Hasta Kartına sağ tuş ile açılan menüden MHRS işlemleri diyoruz sonrasında Randevu başlığı yanında bulunan küçük ok seçeneğinden MHRS’den Randevu Al(Hastaneden) başlığını seçiyoruz sonrasında açılan ekrandan ilgili kurum ve birim bilgilerini seçerek randevu işlemlerimizi tamamlıyoruz.

  Hasta Kartına sağ tuş ile açılan menüden MHRS işlemleri diyoruz sonrasında Randevu başlığı yanında bulunan küçük ok seçeneğinden MHRS’den Randevu Ver (Kendime ) başlığını seçiyoruz sonrasında açılan ekrandan randevu saatlerimize göre randevu veriyoruz.

  MHRS tarafından geçmiş günlere cetvel oluşturulmasına izin verilmemektedir.

  MHRS yardım masasına ulaşılarak, hastanın bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

  Tel: (0312) 258 5005

  Mail: mhrs@saglik.gov.tr

  Hasta kayıt bilgilerinden cep telefonu bilgisi girilmesi gerekmektedir.

  MHRS sisteminde sadece ilk 3 güne ait randevu listesi görüntülenmesine izin verilmektedir.

  MHRS çalışma planını Taslak Cetvel olarak istediğiniz sayıda planlayabilir sadece ilk 30 güne ait cetveli onaylayabilirsiniz.

  Hastalar sadece MHRS çalışma planında Randevulu muayene seçilmiş olan saat aralıklarını görebileceklerdir.

  Cetvel onaylanmış ise TSM cetveli Sağlık Bakanlığı servislerinden size ait MHRS çalışma planını görebilmektedir. Ayrıca doküman olarak isteniyor ise; MHRS çalışma planı, Yazdır bölümünden Cetvel Görüntüsü yazdır seçeneğini yada Cetvel görüntüsünü Dosyaya Kaydet seçeneği ile jpg, pdf, png veya bitmap türlerinde kayderek çıktı alablirsiniz.

  Tanımlar/Parametreler/Gezici Hizmete Tabi Bölgelerim bölümünde Gezici Hizmet Bölgelerinin girilmiş olması gerekmektedir.

  Hasta kayıt bilgileri, özlük bilgileri penceresinde evde bakıma gidilen hastanın, evde bakım durumu evet olarak kaydedilmelidir.

  MHRS yardım masasını arayarak, cetveli oluşturmak istediğiniz cetvel aralığını ve ÇKYS kod bilginizi yetkili personele bildirmeniz gerekmektedir. Yetkili personel gerekli işlemleri yaptıktan sonra NBYS programı üzerinden Cetvelinizi oluşturabilirsiniz.

  Eğer Toplam Cetvel Süresi 40 saati tamamlamış ise Cumartesi ve Pazar günlerine doldurulmasına gerek yoktur. Fakat Toplam Cetvel Süresi 40 saati tamamlamıyorsa 40 saati tamamlamak için Cumartesi ve Pazar günlerine Cetvel Türü İzin seçerek eksik kalan saat sürelerinizi tamamlayabilirsiniz.

  Eğer hasta www.mhrs.gov.tr ve ALO 182’den sizin adınıza randevu almamış ise Cetveli silip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar cetvelinizi kesinleştirebilirsiniz.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları \ İlaç ve Tanı başlıklarından tanı veya ilacın pasife çekilme durumu kontrol edilir.

  Tanı veya İlaç Pasif Kayıtlar arasında ise fare ile sağ tuş yapıp, Aktifleştir diyerek aktif kayıtlar arasına alabiliriz.

  İlaçlarda durum bazen farklı olabilir Programdaki ilaç listesi Sağlık Bakanlığının SKRS3 listesine göre düzenlenmektedir. Sağlık Bakanlığının SKRS3 listesinde Pasif gözüken ilaçlar programda bulunan ilaç listesinden kalkar. Aktif başlığı altında bulunan 0 ilacın durumunun pasifte olduğunu göstermektedir.

  SKR3 Listesi = https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr/faces/gui-skrs-000.jspx?_adf.ctrlstate=yb8zktnuv_3

  Tanımlar / Ayarlar bölümü açılır Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları bölümündeki Reçetesi Olan Muayeneleri Göndermek İçin Bekleme Süresi seçeneğine girilen gün sayasına göre muayene gönderimi yapılacaktır. Bu alanda değer 0 girilirse herhangi bir kontrol olmaksızın muayene işlemleri gönderilecektir.

  Tanımlar \ Ayarlar \ Reçete Ayarları bölümünden Reçetede Kaşe Kısmı Doldurulsun parametresinin evet olarak işaretlenmiş olması gerekiyor, bu kontrol yapıldıktan sonra Tanımlar \ Hekimler menüsündeki hekim bilgilerindeki Diploma No, Aile Hekim Kodu, Uzmanlık, Sertifika No, İhtisas No alanlarının doldurulması gerekiyor. (Burada dikkat edilmesi gereken konu Uzmanlık Pratisyen seçilmiş ise Sertifika No, Pratisyen haricinde başka bir uzmanlık seçilir ise İhtisas No alanları aktif gelir.)

  Medula (e-Reçete) Şifresini programda nereye girebilirim?

  Tanı eklemek istediğimiz muayenedeki e-Reçete Göster seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda tanı bölümüne sağ tuş tıklayıp Tanı Ekle seçeneği ile yeni bir tanı ekleyebiliriz, ancak reçetenin eczane tarafından karşılanmamış ve döneminin geçmemiş olması gerekir.

  Yalnızca gerçek TC Kimlik numaralı hastaların Reçeteleri, e-Reçete olarak gönderilebilir.

  Çalışma Defterinde mobilde yazılmadığı halde mobil gözüken hastalar için hasta adı üzerinde sağ tuş ile açılan menüden Mobil Durumunu Değiştir diyerek işlemi düzeltebilirsiniz.

  Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından değişiklik yapılması için e-reçetenin hekim tarafından silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak eczane tarafından karşılanmış olan e-reçete üzerinde hekim tarafından sadece Tanı ve Açıklama değişikliğine izin verilmektedir.

  Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar, İthal ilaç grubuna giren, kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler manuel yazılmaya devam edilecektir.

  Çalışma Defteri sayfasında sütun başlığına sağ tuş tıklayıp Sütunları Düzenle seçeneğinden SGK Gönderim seçeneğini aktif ederek gönderilmiş olan reçeteleri ve e-Reçete numaralarını görüntülebilir Görüntüleyebilirsiniz.

  e-İmza ile reçete gönderilebilmesi için öncelikle e-imza için gerekli kart okuyucunun ve bu okuyucuya ait sürücülerinizin bilgisayara yüklenmiş olması gerekmektedir. Daha sonra program içerisinden Tanımlar \ Ayarlar menüsünde bulunan Reçete Ayarları \ e-Reçete Gönderiminde e-İmza Kullan seçeneğini Evet Yapılması gerekmektedir.

  www.kamusm.gov.tr adresinde bulunan Şifre sıfırlama bölümünden adımlarına göre yeni PIN kodunuzu oluşturabilirsiniz.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları \ Malzeme bölümünden listeden çıkarmak istediğiniz malzemenin üzerine sağ tuş tıklayıp Pasifleştir seçeneği ile listeden kaldırabilirsiniz.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları\ Malzeme bölümünden malzemeyi bulup sağ tuş Düzelt seçeneği tıklandıktan sonra, Stok Mevcut Kontrolü seçeneğini kaldırdığınızda o malzemenin stok takip işlemi yapılmaz.

  Detaylı(karekod) Stok Takibi kullanan hekimler için;

  İlgili işlemin malzeme bölümüne gelip sağ tuş Karekod Okutarak Ekle seçeneği tıklayıp malzemenin karekodunu okutarak girişleri yapabilirler.

  Detaylı(karekod) Stok Takibi kullanmayan hekimler için;

  SKRS Tanımlarında bu malzemelere ait Detaylı(Karekod) Stok Takibi işaretinin kaldırması gerekmektedir.

  Malzemelerin Aşılama ve İzlem gibi işlemlerde otomatik olarak düşmesi için Tanımlar \ Uygulama Malzeme Eşleştirmesi ya da Malzeme \ Uygulama Eşleştirmesi alanlarından gerekli eşleştirmelerin yapılması gerekmektedir.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları \ Malzeme bölümünde gelen listeden malzemenin üzerine sağ tuş Düzelt diyerek Detaylı (Karekod) Stok takibi seçeneğinin aktif olması gerekmektedir.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları \ Malzeme bölümünde listenin üzerinde sağ tuş tıklayıp Ekle diyerek yeni malzeme tanımını yapabilirsiniz.

  Ayrıca Malzemenin karekodunu okuttuğunuzda sistemde o barkoda ait kayıt yoksa Yeni Kayıt yapmak istiyor musunuz uyarısına Evet diyerek malzeme tanımını yapabilirisiniz.

  İstatistik \ Malzeme Analizi \ Malzeme Durum Analizi seçeneğinden ulaşılabilir.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları \ Malzeme listesinde malzemenin üzerine sağ tuş tıklandığında gelen Ekstre Bilgisi seçeneğinden ulaşılabilir.

  İşlemler \ Malzeme İşlemleri \ Malzeme Giriş işlemlerinde girilen malzemenin üzerine sağ tuş tıklayınca gelen Ekstre Bilgisi seçeneğinden ulaşılabilir.

  İstatistik \ Malzeme analizi \ Malzeme Uygulama Analizinden hasta listelerine uluşabilirsiniz.

  Tahlil için girilen tüp kodu hanesi eksik ya da fazla olduğunda bu uyarıyı alırsınız, tüp kodunu doğru olarak girip tekrar göndermeniz gerekmektedir.

  Analiz \ Tahlil Sonuç Analizi sayfasında Tarih aralığı ve Durum bilgisini girerek detaylı şekilde rapor alabilirsiniz.

  Girilen tüp kodu sistemde daha önce kullanıldığından ya da sistem kabul etmediğinden yeni bir tüp kodu numarası verip tekrar göndermeniz gerekmektedir.

  Program içerisinden Tanımlar/Kullanıcı ve Yetkiler kısmından yeni diyerek zorunlu alanları doldurup kaydet dediğinizde yeni kullanıcı oluşturmuş olursunuz.

  Kullanıcıyı kaydettikten sonra menü seçeneğinin alt kısmından yetkileri butonu tıklanarak açılan ekranda kullanıcıya yetki verilir. Programda Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı, Sekreter olmak üzere 3 yetki grubu vardır. Bu gruplardan hepsi seçilebileceği gibi yetkilenecek nesneler kısmından tek tekte yetki verilebilir.

  Kullanıcı &Yetkiler kısmındaki İşlemler parametresinden Program Giriş Ayarları kısmı tıklandığında önümüze açılan ekrandaki bilgiler isteğe göre ayarlanabilir.

  Tanımlar/Kullanıcı & Yetkiler kısmından engellemesi veya eklemesi yapılacak kullanıcının menü kısmından Yetkileri alanı açılır. Açılan pencerenin sağ kısmında bulunan alana sağ tuş yapılarak istenilen yetki pasif veya aktif hale getirilebilir.

  Tanımlar/Kullanıcı & Yetkiler kısmındaki İşlemler menüsü altında bulunan Ayarları parametresinde bulunan, Kayıt düzenlemeleri için izin verilen gün sayısı değiştirildiğinde girilen gün sayısı kadar silme işlem yapılmasına izin verilecektir.

  Tanımlar/ Kullanıcı & Yetkiler kısmındaki İşlemler menüsü altında bulunan Program Giriş Ayarları seçeneğinden Ajanda Çalışsın seçeneğinin Hayır yapılması gerekmektedir.

  Tanımlar/Kullanıcı & Yetkiler kısmındaki hemşire kullanıcısına tıklayıp İşlemler menüsü altında bulunan Ayarları parametresinde bulunan Muayene Kayıtlarına Müdahale Edebilsin seçeneğinin hayır yapılması gerekmektedir.

  Tanımlar/Genel Ayarlar menüsü içerisinden Aile Sağlığı Elemanı seçeneği çift tıklanır. Parametre değeri olarak Aile Sağlığı Elemanının ismi seçilerek kaydet seçeneğine basılır. Eğer Aile Sağlığı Elemanınızın ismini parametre değerleri arasında göremiyorsanız, Tanımlar/Kullanıcılar & Yetkiler menüsü içerisinden yeni kullanıcı olarak tanımlamanız gerekmektedir.

  Formu aldığınız iki tarih arasında girilmiş bir kayıt olmadığı için yazdırılacak kayıt bulunamadı mesajı gelir ya da form boş çıkar. Sol üst kısımda yer alan tarih kısmından formun alındığı tarih kontrol edilmelidir.

  Formun üzerine gelip sağ tuşa tıklandığında boş formu aç seçeneği tıklanıp boş form çıktısı alınır. Bilgisayarda Microsoft Office programları yüklü olması gerekmektedir.

  Formun çıktısının alınabilmesi için önce hasta kimlik kartına sağ tuşla tıklanıp Anamnez bilgilerinden Ruh Sağlığı Bildirimi yapılmalıdır. (Ruh sağlığı bildirimi yapılabilmesi için RS20 olması gerekiyor) Bu işlemden sonra her ay düzenli olarak Ruh Sağlığı İzlem alınmalıdır. Ay sonunda İstatistik Formları/Ruh Sağlığı Formlarından RS 30 alınabilir.

  İstatistik/İstatistik Raporları/ Yazdır kısmına tıklandığında Tümünü pdfe aktar seçeneği seçildiğinde ilgili ay seçilerek tamam butonuna tıklanır. Açılan İstatistik Form Seçimi Penceresinden aktarılacak formlar işaretlenerek onaylanır. İlgili klasör masa üzerine ya da istenilen yere aktarıldıktan sonra mail atılabilir.

  Yöntem kullanan kişi sayısının gelmesi için 15-49 Kadın İzlemlerde ilgili Ap malzemesinin verilmiş olması gerekmektedir.

  Hastalar sayfasında Yeni butonuna basılır açılan Hasta Kayıt ekranından T.C. doğrulama ekranı iptal butonuna basılarak zorunlu olan bilgiler (Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Beyan Doğum Tarihi)girilerek Kaydet butonuna basılarak programın kendi ürettiği Sanal TC ile sisteme kaydedilir.

  Sanal TC kimlik numarası ile kaydedilmiş hastanın kayıt bilgileri ekranı açılır, buradan Web Hizmeti \ T.C. Kimlik Numarası Doğrula seçeneği seçilerek hastanın TC kimlik numarası girilip sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda hastanın TC kimlik numarası değiştirilmiş olur.

  Hastalar sayfasında bulunan Yeni butonuna basılır, Kimlik Bilgileri seçeneklerinden Hasta Kayıt Türü Yabancı Uyruklu seçilip Web hizmeti \ T.C. Kimlik Numarası Doğrula seçeneği seçilerek hastanın T.C. Kimlik Numarası girilip sorgulama yapıldıktan sonra Kaydet seçeneğinden kaydedilir.

  Hasta kesin kayıtlı yapılabilmesi için mernis tarafından Türkiye sınırları içinde geçerli olan geçici T.C. Kimlik Numarasının olması gerekmektedir.

  Bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezini arayarak bu iki kaydın Sağlık Bakanlığında birleştirilmesi için talepte bulunmanız gerekmektedir.

  Hastalar sayfasında hastayı bulduktan sonra Hasra Kartı üzerinde sağ tuşla tıklayıp Kayıt Bilgileri \ Web Hizmeti \ Kesin Kayıt Talebi Gönder seçeneği ile kesin kayıt talebi gönderebilirsiniz.

  Hasta Kartı üzerine sağ tuşla tıklayıp Kayıt Bilgileri ekranın açılır, Web hizmeti \ Hasta Bilgilerini Sağlık. Net’te Güncelle seçeneği ile hasta bilgileri güncellenir.

  Hasta Kayıt Bilgileri \ Web Hizmeti \ Aile Hekimini Öğren seçeneğinden hastanın hangi hekime kayıtlı olduğu öğrenilebilir.

  Hasta kaydı yaparken hastanın nüfus bilgilerinden Adı-Soyadı, Anne-Baba adı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Nüfusa kayıtlı ilçe bilgilerini girdikten sonra üst menüdeki Web Hizmeti kısmından T.C Kimlik Numarasını öğren kısmından sorgulayabilirsiniz.

  Bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezine hastanın aile hekimi değiştirme dilekçesi ile başvuruda bulunarak, hastanın aile hekimi bilgisinin değiştirilmesi talebinde bulunmanız gerekmektedir.

  Hekimler T.C. Kimlik Numarası olmayan hastalarına Muayene, İzlem, Aşılama işlemlerinin tümünü yapabilmektedirler ancak T.C. kimlik numarası olmayan hastalarının Sağlık Bakanlığına veri gönderme işlemi yapılamaz, bunun için ilk önce hastanın T.C. Kimlik Numarası girilerek kaydı yapılmalıdır.

  USS menüsü içerisinden Veri Al seçeneğini tıklayıp Veri al butonundan Sağlık.Net’ten hasta listesini al seçeneği ile hasta listesi güncellenerek yeni eklenen ve ilişiği kesilen hastalar var ise yeni eklenenler ve ilişiği kesilenler bölümünden hastaların listelerini görebiliriz.

  İlişiği kesilen bir hastayı hekim isterse programdan silebilir, ancak hastanın kaydının silinmesi durumda hastaya uygulanan tüm işlemler silineceği için ileride yaşanabilecek hukuki durumlarda hastayla ilgili bilgilere ulaşılabilmesi için ilişiği kesilen hastaların programdan silinmemesi tavsiye edilir.

  Göç eden veya sizden ayrılmak isteyen hastaların bilgilerini bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezine, hastanın İlişik Kesme Dilekçesi ile başvuruda bulunarak, hastaların aile hekimi bilgisinin değiştirilmesi talebinde bulunmanız gerekmektedir.

  İlk olarak birleştirme işlemini yapacağımız kesin kayıtlı hasta kaydı bulunur, hastanın kayıt bilgileri ekranı açılır. Üst tarafta yer alan birleştir sekmesi tıklandığında karşımıza hasta birleştirme ekranı açılır, bu ekrandan birleştirilecek sanal tc’li hastayı seçmek için üç nokta olan kısım tıklanır, karşımıza hasta ara ekranı açılır. Hasta ara ekranından birleştireceğimiz hastayı buluruz. Birleştirilecek olan hastayı seçtikten sonra hastanın ismi ekrana gelir. Tamam dedikten sonra program bize 2 adet onay penceresi açar. Bu uyarıları onayladıktan sonra hasta birleştirme işlemi tamamlanmış olur. Birleştirdiğimiz hastanın kaydı da otomatik olarak silinir.

  Hastalarınızın nüfus bilgilerini güncellemek ya da bölgenizdeki nüfus hareketliliklerinden haberdar olmak için Sağlık.NET menüsü içerisinden “veri al” seçeneğini tıkladığınızda güncel hasta listelerinizi ve hasta bilgilerinizi Sağlık Bakanlığı Elektronik Sağlık Kaydı’ndan alabilirsiniz.

  USS menüsü içerisinden hasta listemizi aldıktan sonra hastalarımızı veri tabanımıza kaydetmemiz gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığından aldığımız hasta listesi üzerindeyken farenin sağ tuşuna basarak tümünü işaretle seçeneğini tıklarız. Tüm hastalarımızı işaretledikten sonra tekrar liste üzerindeyken farenin sağ tuşuna basarak İşaretlileri Kaydet seçeneğini tıklarız. Böylece hastalarımızın veri tabanına kaydetme işlemi başlatılmış olur. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra Hasta Ara kısmından hastalarımızın bilgilerine ulaşabiliriz.

  Hekim hastaların ilişik kesme işlemini kendisi yapamamaktadır. Eğer kendisine kesin kayıtlı bir hastanın ilişiğinin kesilmesini istiyorsa bunu TSM(Toplum Sağlığı Merkezine) ya da İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilişki Kesme Dilekçesi ile bildirmelidir.

  Hasta öldüğünde hastaya ölüm bildirimini yapmak durumundayız. Bunun için hasta kartı üzerindeyken Mouse’un sağ tuşuna bastığımızda ölüm bildirimi seçeneği tıklanır. Karşımıza gelen pencerede hastanın ölümüyle ilgili bilgiler girildikten sonra kaydet butonuna basılarak bilgileri kaydedilmiş olur.

  Hastaya uyarı bilgisini nereden girebilirim?

  İlgili hastanın hasta kartına sağ tıkladığımızda açılan menüden ilgili dosyalar seçeneği seçilerek açılan ekranda üstteki ekle butonu ile bilgisayarınızda kayıtlı olan hasta resmini ekleyebilirsiniz.

  USS/Hasta Bilgilerini Öğren/Aile Hekimi Bilgisi Olmayan ataların aile hekimini öğrenme kısmından öğrenebilirsiniz.

  Hasta kartına sağ tuş tıklayarak Görüşmeler bölümünden hastaya ait görüşmelerin girişlerini yapabilirsiniz.

  Hasta kayıt bilgileri /Özlük Bilgileri bölümünden Evde Bakım seçeneğini Evet diyerek Evde Bakım hizmeti verdiğiniz hastaları belirtebilirsiniz.

  Sanal Tc Kimlik Numarası sisteme kaydedip hasta ait işlemleri yapabilirisiniz. Fakat bu hastalara ait işlemleri Sağlık Bakanlığına gönderemezsiniz.

  USS/Verial/Mernis ve TUIK Adres Bilgileri ekranından tüm hastaların özlük bilgilerini alma işlemi yapılıp daha sonra yerel veri tabanına kaydedilerek eksik bilgiler tamamlanır.

  Kişisel/Özelleştir/Hasta aramada Liste Dolu Gelsin seçeneği Evet seçildiği zaman hasta listesi dolu gelecektir.

  Tanımlar menüsünden Parametreler seçeneği tıklanır. Parametreler penceresinde Gezici Hizmete Tâbi Bölgelerim Parametre Türü seçilir. Yeni butonu tıklanarak, açılan Adres Seçim penceresinden ilgili bölgeler seçilir. Ayrıca Menü butonu kullanılarak USS’ teki Gezici Hizmete Tâbi Bölgelerim seçeneği ile Sağlık Bakanlığında tanımlı olan bölgelerinizi online olarak kontrol edip, program içerisinde toplu olarak da Adres seçim işlemini tamamlayabilirsiniz.

  USS \ Veri Al seçenekleri kullanılarak açılan pencereden Veri Al butonu alt seçeneklerinden USS’ den Gezici Hizmete Tâbi Hasta Bilgilerini Al tıklanır. Sorgulama sonucu listelenen hastalar üzerinde sağ tuş Tümünü İşaretle, tekrar sağ tuş ile işaretlileri Yerel Veritabanına Kaydet seçeneği tıklanarak kaydedilir.

  Not: Hastaların Mobil durumları Tüik Adres bilgilerine göre değişmektedir. Bunun kontrolü Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

  Tanımlar\Parametreler kısmında menü butonu altından Gezici Hizmet Bölgelerindeki Gezici Hizmete Tabi Olmayan Kesin kayıtlı Nüfus listesini alarak müdürlüğünüze gönderebilirsiniz ve gerekli düzeltmenin yapılmasını isteyebilirsiniz.

  İşlemler \ Gezici Hizmet \ Gezi Programı seçenekleri tıklanarak Aylık Gezi Programı penceresi açılır. Sağ tuş Ekle diyerek Gezi Bilgileri girilip Tamam butonuna tıklanır.

  İşlemler \ Gezici Hizmet \ Gezi Beyanı seçenekleri tıklanarak Aylık Gezi Beyanı penceresi açılır. Sağ tuş Ekle diyerek Gezi Beyanı bilgilerini girebilirsiniz ya da Gezi Programından Ekle seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz Gezi Programından ekleyebilirsiniz.

  İstatistik menüsünden İstatistik Formları seçilir. İstatistik formları penceresinde Rapor Türü, İstatistik Formları olarak seçilir. Formlar arasından Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu bulunur, Tarih kriteri belirlenerek Çalıştır butonu tıklanır.

  Gebe bildirimi yapılması için öncelikle 15-49 yaş kadın bildirim yapılması gerekir. Hasta kartına sağ tuş tıklayarak açılan pencereden Gebelik bildirimi ve sonlanma seçeneğine tıklanır. Gelen ekranda Yeni butonuna tıklanır. Gebe bilgileri girildikten sonra kaydedilir. Gebe izlem takvimi oluşturmak istiyor musunuz seçeneğine evet denilir. İşlemlerden gebelik bildirimi sağlık nete gönder yapılarak işlem tamamlanır.

  Hasta kartına sağ tuş tıklayarak açılan pencereden gebelik bildirimi ve sonlandırma seçeneğine tıklanır. Gelen ekrandan işlemler kısmından gebeliğin izlem takvimi butonuna tıklanır. İzlem takvimi oluşturulmuş olur.

  Hasta kartına sağ tuş tıklayarak açılan pencereden gebelik bildirimi ve sonlandırma seçeneğine tıklanır. Gelen ekrandan fetus sayısına tıklanarak Fetus sayısını düzeltebilirsiniz.

  Hasta kartına sağ tuş tıklayarak açılan pencereden gebelik bildirimi ve sonlandırma seçeneğine tıklanır. İşlemler menüsünden gebelik sonlandırma seçeneğine tıklanır. Bilgiler girildikten sonra kaydet butonuna basılır ve bebek girişi yapıldıktan sonra sağlık nete gönderme işlemi yapılır.

  Gebelik bildirimi ve sonlandırma ekranından işlemlere girilerek gebelik sonlandırma ekranı açılır. Sonlanma bilgileri girilip kaydedilir. Gebeliğe Ait Canlı Doğan Bebekler kısmına Yeni denilir. Bebek sistemde kayıtlı ise Adı kısmından 3 noktaya tıklayarak bebek eklenir, sistemde kayıtlı değilse bebek bilgileri girilerek kaydedilir.

  Hasta kartına sağ tuş tıklayarak açılan pencereden gebelik bildirimi ve sonlandırma seçeneğinden sonlanma ekranı açılır. Sonlanma bilgileri girilip kaydedilir. Canlı doğan bebekler kısmına yeni denilir. Adı kısmından 3 nokta seçilerek bebek eklenir ve doğum sırası kısmından birinci ve tek seçeneği seçilir kaydet yapılır. Tekrar Yeni seçeneği seçilerek 2.bebek eklenir ve doğum sırası kısmına ikinci seçeneği seçilerek kaydedilir.

  Gebeliğe ait gönderilmemiş bir izlem kaydı vardır. Öncelikle gebe izlemler kısmından gönderilmemiş izlem gönderilip sonra sonlanma yapılır.

  Hasta kartına sağ tuşla tıklayarak USS(ESK) Bilgileri seçeneği tıklanır gelen ekranda USS’deki bilgiler kısmından gebenin esk da gebeliği olup olmadığı kontrol edilir. Esk da başka kurum tarafından gönderilen gebelik bilgisi var ise sonlanmamış gebelik üzerinde sağ tuş yapılarak yerele kaydedilir.

  Esk da ki gebelik başka bir kurum tarafından gönderilmiş ise tekrar gebe bildirimi gönderemezsiniz ve başka kurumun yaptığı işlemi siz silemezsiniz. Esk da ki gebeliği yerele kaydederek izlemlerine devam edebilirsiniz. Sizdeki son adet tarihinin doğru olduğunu düşünüyorsanız müdürlüğünüze dilekçe ile başvurarak Sağlık Bakanlığındaki bildirimi sildirebilirsiniz.

  Esk bilgilerinde aynı son adet tarihli gebelik kaydı çiftlenmiş olarak görünüyorsa, müdürlüğünüzle görüşerek yanlış olan kaydı sildirmeniz gerekmektedir.

  Gebe bildirimi esk ya gitmediği için bu uyarı alınır. Öncelikle sağlık net veri gönder-hasta bilgi ve bildirimleri kısmında bulunan gebe bildirim kısmından gebe ye ait bildirim esk ya gönderilir. Sonrasında izlem gönderilir.

  Gebe sonlanma kısmında bebek girişi yapılmadığı takdirde gebe bildirilmeyenler kısmına düşer. Sonuç kısmına bebek girildiğinde gebe bildirilmeyenler kısmından kalkacaktır.

  Misafir hastanın gebe bildirimi sistem üzerinde yapılır ama esk ya gönderilemez. Bildirim gönderme işlemleri sadece kesin kayıtlı hastalar için yapılabilir.

  Eğer hasta ölü doğum yapmışsa gebelik bildirimi/sonlandırma menüsünden gebeliği sonlandırılır ve ölü doğum sayısı kısmına ölü doğan bebek adedi yazılır.

  Planlı oluşturulan izlem ve aşılama işlemlerinden hastanın size kesin kayıtlı olduğu tarih itibarı ile sorumlusunuz. Kesin kayıtlı olduğu tarihten önceki izlemlerinden sorumlu değilsiniz.

  Hasta kartı sağ tuş menüsünden Hasta Kayıt Bilgileri tıklanır, Özlük Bilgileri sekmesinden Evde Bakım seçeneği Evet yapılır.

  Hasta kartı sağ tuş menüsünden Hasta Kayıt Bilgileri tıklanır, Özlük Bilgileri sekmesinden yazısı üzerine tıklanır. Evde Bakım bilgileri penceresinde Başvuru tarihi, Hastalığı Hakkında Bilgi, Sürekli Kullandığı İlaçlar, Müracaat Eden kişi Bilgileri alanları doldurulup Kaydet tıklandıktan sonra Yazdır butonu alt seçenelerinden Başvuru Formu(E1) dökümanı yazdırılabilir. Ayrıca Yazdır butonu alt seçenelerinden Bilgilendirilmiş Onam Formu(E2), Hasta Değerlendirme Formu(E3), Tedavi Planı formu(E4), Tahlil / Tetkik İstem Formu(E5), Konsültasyon İstem Formu(E6), Hasta nakil Formu(E7) dökümanlarına da ulaşılabilir.

  İstatistik menüsünden sırasıyla Hasta Analizi \ Genel Analiz seçenekleri tıklanır. İlk olarak Sorgulama kriterlerinden Evde Bakım Evet yapılıp, Durum kriterinden de hastaların misafir veya kesin kayıtlı durumları seçilir. İsteğe göre Sosyal Bilgi Kriterleri seçilerek Sorgula butonuna tıklanır.

  İstatistik menüsünden İstatistik Formları seçilir. İstatistik formları penceresinde Rapor Türü, Ruh sağlığı Formları olarak seçilir, daha sonra formun hangi tarihler arasındaki verilerden oluşması isteniyorsa form başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek Çalıştır butonu tıklanır.

  Tanımlar menüsünden Parametreler seçeneği tıklanır. Parametreler penceresinde Yerinde Hizmete Tabi Kurumlarım parametre Türü seçilerek Kurum Adı, Adresi gibi bilgiler kaydedilir.

  İşlemler \ Yerinde Hizmet \ Yerinde Hizmet Programı seçenekleri tıklanarak Aylık Yerinde Hizmet Programı penceresi açılır. Sağ tuş Ekle diyerek Yerinde Hizmet Bilgileri girilip Tamam butonuna tıklanır.

  İşlemler \ Yerinde Hizmet \ Yerinde Hizmet Beyanı seçenekleri tıklanarak Aylık Yerinde Hizmet Beyanı penceresi açılır. Sağ tuş Ekle diyerek Yerinde Hizmet Beyanı bilgilerini girebilirsiniz ya da Yerinde Hizmet Programından Ekle seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz Yerinde Hizmet Programından ekleyebilirsiniz.

  İstatistik menüsünden İstatistik Formları seçilir. İstatistik formları penceresinde Rapor Türü, İstatistik Formları olarak seçilir, daha sonra formun hangi tarihler arasındaki verilerden oluşması isteniyorsa form başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek Çalıştır butonu tıklanır.

  Günlük olarak işlem girişlerinin yapıldığı Çalışma Defteri bölümünde o gün yapılmış olan Muayeneler, İzlemler ve Aşılar görünmektedir. Çalışma Defteri sayfasında Yazdır butonuna basarak Protokol Defteri raporlarını ister yazıcıdan çıktı alarak bu çıktıları dosyalayabilirsiniz isterseniz Excel’e Aktar seçeneğini kullanarak raporlarımızı bilgisayarda saklayabiliriz.

  Tanımlar \ Ayarlar \ Muayene, İzlem, Aşılama Ayarları menüsünde yer alan Varsayılan Tanı Türü sekmesi çift tıklanır, Kesin Tanı olarak seçerek kaydedilir.

  İstatistik \ Uygulama İşlem Analizi \ Tedavi Hizmetleri Analizi \ Rapor Analizinden ilgili rapor eklenerek rapor sayısını kontrol edebilirsiniz.

  Dozu değiştirilecek olan ilacın üstünde sağ tuş tıklanır, Düzelt seçeneğinden Kullanım dozunu değiştir seçilir ve kaydedilir.

  Hasta ara ekranından hasta bulunduktan sonra sağ üst köşeye gelen hasta kartı üzerine farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden Bebek / Çocuk Bildirimi seçilir. Bebek / Çocuk Bildirimi giriş ekranı karşımıza açılır, bilgiler girilerek kayıt edilerek bildirim yapılmış olur.

  Hasta kartı üzerine farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden Bebek / Çocuk Bildirimi seçilir. Bebek/Çocuk Bildirimi sayfasında İşlemler butonundan Bebek İzlem Takvimi ya da Çocuk İzlem Takvimi seçenekleri tıklanarak oluşmamış olan izlem takimleri oluşturulabilir.

  Hasta kartı üzerine farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden Randevu & İşlem Girişi seçeneği tıklanır, Randevu & İşlem Girişi ekrandan işlem türü olarak Aşılama seçilir. Gelen aşı listesinden girilecek aşıya çift tıklanır ve aşı bilgileri girilir.Hasta kartı üzerine farenin sağ tuşuna basılır, açılan menüden Randevu & İşlem Girişi seçeneği tıklanır, Randevu & İşlem Girişi ekrandan işlem türü olarak Aşılama seçilir. Gelen aşı listesinden girilecek aşıya çift tıklanır ve aşı bilgileri girilir.

  Hasta kartı üzerine sağ tıklanarak Randevu & İşlem Girişi seçeneği tıklanır, Randevu & İşlem Girişi ekranından işlem türü Bebek İzlem ya da Çocuk İzlem seçilir. Tamama tıklandığında izlem sayfası açılmış olur.

  Hasta kartına sağ tıklanarak USS (ESK)Bilgileri seçeneği tıklanır, açılan ekranda USS’ deki Bilgiler seçeneğinden Bebek / Çocuk başlığına tıklanır. Solda bildirim bilgileri, sağda aşı ve izlem bilgileri yer alır. İstenen verilere sağ tıklanarak Yerel Veri tabanına Kaydet butonu tıklanarak Sağlık Bakanlığındaki bilgilerin sisteme kayıt edilmesi sağlanır.

  Hastanın Bebek ve Çocuk Bildirimi yapıldığı için program beyan doğum tarihini düzeltmeye izin vermez, bunun için ilk önce hastanın Bebek / Çocuk Bildirimi sayfasında İşlemler seçeneğinden Doğum Bildirimini Sağlık.Net’ten Sil seçeneği ile Sağlık Bakanlığından silmeniz gerekir. Eğer girilmiş bir izlem ya da aşı varsa bebek/çocuk bildirimini silmeden önce bu izlem ve aşı uygulamalarını silmemiz gerekir. Daha sonrada Bebek /Çocuk Bildirimini silinerek hastanın beyan doğum tarihini Hasta kayıt ekranından değiştirebilirsiniz.

  Bir sonraki gün bebeklikten çocukluğa geçecek olan 11 ay 29 günlük bebeklerde çocukluğa geçeceğini bildirmek amaçlı bildirilmeyen kısmına atar. Yeniden bildirim yapmaya gerek yoktur. Bir gün sonra kendiliğinden bildirilmeyenlerden kalkacaktır.

  Son bebek izlemde Sağlık Bakanlığı Hemoglobin bilgisinin girilmesini zorunlu kılmıştır. Hemoglobin değeri girilerek bebek izlemi Sağlık Bakanlığına gönderebilir.

  Hasta kartına sağ tıklanarak İzlem Takvimi veya Aşı Takvimi açılır, silinecek izlem ve aşı işlemi üzerinde sağ tıklanarak işlem aç seçeneği tıklanır. Çalışma Defterinde işlem üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden USS’den Sil seçeneği seçilerek işlem Sağlık Bakanlığından silinir. (NOT: Silme işlemi son bir ayın verileri üzerinde yapılabilir.)

  Hasta kartına sağ tıklanarak İzlem Takvimi ya da Aşı Takvimi açılır. İptal edilecek İzlem ve Aşı üzerinde sağ tıklanarak İşlem Aç seçeneği tıklanır. Çalışma Defterinden İşlem üzerinde sağ tıklanarak Aşı, Bebek veya Çocuk İzlemi İptal Et seçeneği tıklanarak işlem iptal edilir.

  Hasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimi açılır, ertelemesi yapılacak aşı üzerine gelinerek sağ tuşla USSde Erteleme Yap seçeneği tıklanır. Açılan ekranda erteleme süresi ve nedeni belirtilerek tamama basılır. Performans sorunu yaşanmaması için hastanın USS (ESK)’teki aşı takviminden erteleme kontrolü yapılır.

  1- Aşı girilmemiş olmalıdır.

  2- Performans dönemi geçmiş olmamalıdır.

  3- Erteleme nedeni mutlaka belirtilmelidir.

  Hasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimi açılır, daha önce erteleme yapılmış aşı üzerine gelip sağ tuş ile USS'de USS'de Yeniden Erteleme Yap seçeneğine tıklanarak yeniden erteleme yapılabilir.Hasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimi açılır, daha önce erteleme yapılmış aşı üzerine gelip sağ tuş ile USS'de Yeniden Erteleme Yap seçeneğine tıklanarak yeniden erteleme yapılabilir.

  Hasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimi açılır, erteleme yapılan aşı üzerine sağ tıklanarak SağlıkNET’teki Ertelemeyi İptal Et seçeneği tıklanır.

  Aşı öteleme sadece program üzerinde etkili olur, aşının başlangıcını bir önceki aşının giriş tarihine göre erteler fakat bitiş tarihinde değişiklik yapmaz. Aşı üzerinde fare bekletildiğinde sağlık netteki tarih aralıkları görüntülenebilir. Programda Aşı Ötelemesi yapmak isterseniz, Tanımlar \ Ayarlar \ Muayene İzlem Aşılama Ayarları alanında bulunan Aşı Uygulamasında, Sonraki Dozlar Ötelensin seçeneği Evet yapılması gerekmektir.Aşı öteleme sadece program üzerinde etkili olur, aşının başlangıcını bir önceki aşının giriş tarihine göre erteler fakat bitiş tarihinde değişiklik yapmaz. Aşı üzerinde fare bekletildiğinde sağlık netteki tarih aralıkları görüntülenebilir. Programda Aşı Ötelemesi yapmak isterseniz, Tanımlar \ Ayarlar \ Muayene İzlem Aşılama Ayarları alanında bulunan Aşı Uygulamasında, Sonraki Dozlar Ötelensin seçeneği Evet yapılması gerekmektir.

  Hastanın geçmiş tarihli işlemlerinin programa girilmesi tamamen hekimin kendi isteğine kalmıştır. Ancak kullanıcı hastanın geçmiş tarihli işlemlerinin bilgisayarda da tutmak istiyorsa girişlerini yapabilir.

  Defterde işlem üzerine sağ tıklanarak Başkasının Yaptığı Bebek İzlem Olarak Değiştir seçeneği tıklanır. Aşılamalarda, Aşı Takvimi içinden aşı üzerine gelinerek aynı işlem uygulanabilir.Defterde işlem üzerine sağ tıklanarak Başkasının Yaptığı Bebek İzlem Olarak Değiştir seçeneği tıklanır. Aşılamalarda, Aşı Takvimi içinden aşı üzerine gelinerek aynı işlem uygulanabilir.

  Hasta karına sağ tıklanarak Bebek / Çocuk Bildirimine tıklanır, Yazdır seçeneğinden Bebek / Çocuk İzleme Fişine tıklanır ve yazdırılır.

  Hasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimine açılır, Takvimde 12.ay üzerine tıklanır, açılan ekranda Aşının İptal Nedeni seçilerek tamama tıklanır. Neden girilmez ise İptal işlemi programda olurken Sağlık Bakanlığı(ESK)’da gerçekleşmezHasta kartına sağ tıklanarak Aşı Takvimine açılır, Takvimde 12.ay üzerine tıklanır, açılan ekranda Aşının İptal Nedeni seçilerek tamama tıklanır. Neden girilmez ise İptal işlemi programda olurken Sağlık Bakanlığı(ESK)’da gerçekleşmez.

  Tanımlar/Ayarlar/Şifre tanımları bölümünden Aşı.Net Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerinden girişlerinizi yapabilirisiniz.

  Tanımlar/Ayarlar/Şifre Tanımları bölümünden Aşı.Net kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra, yine Tanımlar/Ayarlar/Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları bölümünden program üzerinden Aşı.Net’e gönderimini aktif etmeniz için Aşı.Net entegrasyonunu Evet yapmanız gerekiyor.Tanımlar/Ayarlar/Şifre Tanımları bölümünden Aşı.Net kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra, yine Tanımlar/Ayarlar/Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları bölümünden program üzerinden Aşı.Net’e gönderimini aktif etmeniz için Aşı.Net entegrasyonunu Evet yapmanız gerekiyor.

  Yukarıdaki uyarıyı, okutulan karekodun barkod numarasına sahip, Tanımlar \ SKRS Tanımları ekranındaki Malzeme bölümünde, herhangi bir malzeme olmadığında alırsınız. Bu durumda karekodunu okuttuğunuz aşı malzemesini, bir defaya mahsus tanımlamalısınız.

  Tanımlama işlemini, Tanımlar \ SKRS Tanımları ekranındaki Malzeme bölümüne gelip, liste üzerinde herhangi bir yerde sağ tuş ile Ekle diyerek yapabilirsiniz.

  Ekle deyince açılan pencerede, Tür bölümünü Aşılar olarak seçmeli, Ad kısmına aşı malzemesinin üzerinde yazan ismi girmelisiniz. Barkod bölümüne ise, malzeme karekodunun içine şifrelenen barkod numarasını, 13 haneli sayı olarak girmelisiniz.

  Barkod bölümüne yazılacak sayı nasıl bulunur? Boş bir text dosyası ya da not defteri açın. Bu dosya açıkken, karekodu okutun. Not defterine, en az 30 karakterden oluşan karekod bilgisi yazılır. Bu 30 karakterin ilk 3 rakamından sonraki 13 haneli sayı Barkod sayısını oluşturur. Bu sayıyı kopyalayıp Barkod kısmına yapıştırınız.

  NOT: Bazı karekodların içindeki barkod sayısı, aynı malzemenin üzerinde bulunan barkod çizgilerinin altındaki sayıyla aynı olmayabiliyor. Bu yüzden karekodun içindeki barkod numarasının bu yolla öğrenilmesi uygun olacaktır.

  Çoklu doz aşılarından oluşan BCG ve OPA aşılarının tanımlamalarını iki ayrı şekilde yapabilirsiniz:

  a) 20’lik flakon üzerinde karekod varsa: Yukarıdaki tanımlama yolunun aynısı uygulanır. Artı olarak, İç Miktar ve Birim Miktar bölümlerine 20 sayısı girilir.
  b) 20’lik flakon üzerinde karekod yoksa: Barkod bölümüne elle 1 veya 2 giriniz. Yine İç Miktar ve Birim Miktar bölümlerini 20 olarak kaydediniz.

  NOT: BCG ve OPA aşıları çoklu doz olarak veriliyor. Her bir aşı dozu üzerinde karekod bulunmuyor. Dolayısıyla yapılan her bir BCG ve OPA aşısını tek tek okutmak mümkün değil. Bu yüzden BCG ve OPA aşılarının tanımlamalarını, yukarıdaki gibi yapmak uygun olacaktır. Aşılarınızın sulandırıcılarının da tanımlamasını ve girişini yapmayı unutmayınız.

  İşlemler \ Malzeme İşlemleri \ Malzeme Girişi bölümünü açınız. Yeni butonunu tıklayarak, Tarih kısmının doğruluğundan emin olup, Gerekçe ve Kurum girişini listelerinden seçerek yapınız.

  Kaydet dedikten sonra açılan malzeme girişi penceresine, imleç Barkod satırında iken karekodu okutun. Eğer girişini yapacağınız aşı BCG veya OPA aşısıysa, Malzeme satırındaki simgeye tıklayarak gelen listeden BCG veya OPA aşısını bulup, Miktar kısmını elle giriniz.

  Sırasıyla kullanılan tüm aşıları karekodlarını okutarak giriniz.
  NOT: Sonradan başka hastalara yaptığınız aşıları, Malzeme Girişi’ndeki yine aynı günün tarihindeki fiş seçiliyken, alttaki listede sağ tıklayarak ‘Ekle’ veya ‘Hızlı Ekle’yi seçip malzeme girişlerinizi yapınız.

  Malzeme girişini yaptığınız aşıları yaptığınız hastanın aşı takvimini açın. Hangi aşıyı yaptıysanız, tek tek ‘Aşı Gir’ deyin. ‘Uygulama Yeri’ ve ‘Uygulama Şekli’ni seçtikten sonra, Tamam deyince açılan Malzeme Çıkışı penceresinde uyguladığınız aşının karekodunu okutun. Tamam’ı tıklayın.

  NOT: a) Aşıyı geçmiş tarihe girerseniz Malzeme Çıkışı penceresi açılmaz. Ancak defterde o tarihteki kayda gidip, aşı işleminin Malzeme menüsünde, sağ tuşla Karekod Okutarak Ekle satırını seçip aşıyı çıkış yapmanız gerekir. Tabii aşının, kendi yaptığınız aşı olması gerektiğini unutmayın.

  b) Uygulanan aşı BCG veya OPA aşısıysa Miktar bölümünü elle girmeniz gerek.

  Tanımlar \ SKRS Tanımları ekranındaki Malzeme bölümünden, o aşı için kullanılan malzemeyi (örneğin Pentaxim, Prevenar) seçip sağ tuş ile Düzelt satırını tıklayın. Aşağıdaki gibi göreceğiniz menüde, ‘Stok Mevcut Kontrolü’nün işaretini kaldırıp, Tamam butonuna basın.

  Böylece “Aşı Gir” işlemi yaparken, yaptığınız aşının malzemesini okutmanız yeterli olacak.

  Size verilen Aşı.Net kullanıcı adı ve şifreniz ile Aşı.Net servislerindeki size ait depo kayıtlarınızın ilişkilendirilmediğinden bu uyarı çıkıyor. İlişkilendirmeyi yapmak için bağlı bulunduğunuz müdürlükten ya da www.asinet.gov.tr deki çağrı merkezi numarasından gerekli depo ilişkilendirmesini yapabilirsiniz.

  Göndermek istediğiniz aşının Aşı.Nette girişi kaydı olmadığından uyarı veriyor. Aşının Aşı.Net girişini yaptıktan sonra tekrar gönderebilirsiniz.

  Sağlık.Net / Aşı.Net Uygulamaları ve Aşı.Net Stok İşlemleri bölümünden Aşı.Net sayfasına ulaşabilirsiniz.

  15–49 yaş bildirimi yapılmak istenen hasta bulunarak hasta kimlik kartın üzerinde sağ tuş tıklayıp
  15– 49 Yaş Kadın Bildirimi seçeneği tıklanır. İstenen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak 15–49 yaş bildirimini yapmış oluruz.

  15-49 yaş kadın bildiriminde izlem takvimi oluşmaz. Bildirim yapıldıktan ve ilk izlem oluşturulduktan sonra program Tanımlar/ Genel Ayarlardaki seçeneğe göre 3 ay veya 6 ay sonrasına planlama yapar ve plana yansıtır.

  Performans genel analiz sayfasında bildirilen ve bildirilmeyen 15-49 yaş hastaların sayısını görebilir ve sol tuşla listeyi alabilirsiniz.

  Performans genel analiz sayfasında bildirilen ve bildirilmeyen kısmında sağ tuş yaparak gelen uyarıya evet derseniz otomatik bildirim yapmış olursunuz.

  Bu hastanın 15–49 yaş bildirimi hasta medeni durumu bekârken yapıldığı için evlenme yaşı evlenmemiş olarak görünür. Bu durumu düzeltmek için 15–49 yaş kadın bildirimi ekranından hastanın evlilik bilgileri güncellenir. Evlenme yaşı girişi yapılır.

  Mobil hattınıza tanımlı SMS paketlerini kullanarak SMS göndermek için kullanım kılavuzunu inceleyin. Kullanım klavuzunu görüntüle.

  NBYS AHBS Plan Ekranı ve Araçlar Ekranı Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS AHBS İSM, DUYURU, KİŞİSEL, PENCERE ve YARDIM Ekranları Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) Hastalar Ekranı Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) Koruyucu Sağlık Defteri Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS AHBS Randevu İşlem Yönlendirmesinden Muayene Açma Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS AHBS Hasta Defteri Ekranından Muayene Oluşturma Detaylı Anlatım 2022

   

  NBYS Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Eğitim Videoları 2022